Poselství z Medžugorje, 2. března 2009 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu


 

Poselství z Medžugorje, 2. března 2009 [O] - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti! Jsem zde mezi vámi. Dívám se na vaše raněná a neklidná srdce. Ztratily jste se, děti moje. Vaše rány od hříchů jsou stále větší a větší a stále více vás vzdalují od pravé pravdy. Hledáte naděj a útěchu na špatných místech, a já vám nabízím upřímnou zbožnost, která se sytí láskou, obětí a pravdou. Já vám dávám svého Syna.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`