Message, Dicembru 25, 2008 - Messagg moghti minn Sidtna Marija lil Marija Pavlovic Lunetti


 

Message, Dicembru 25, 2008 [O] - Messagg moghti minn Sidtna Marija lil Marija Pavlovic Lunetti

Gheziez uliedi! Qeghdien tigru, tahdmu, tigbru - izda minghajr ma tbierku. M' intomx titolbu! IIlum insejhilkom biex tieqfu quddiem il-maxtura u timmeditaw fuq Gesu', li Jien naghti lilkom illum ukoll biex iberikkom u jghinkom tifhmu li minghajru m' ghandkomx futur. Ghaldaqstant, tfal ckejknin, itilqu hajjitkom f' idejn Gesu' halli Hu jmexxikom u jipprotegikom minn kull hazen. Grazzi talli smajtu s-sejha tieghi.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`