Message, Mejju 2, 2009 - Messagg moghti minn Sidtna Marija lil Mirjana Dragicevic Soldo


 

Message, Mejju 2, 2009 [O] - Messagg moghti minn Sidtna Marija lil Mirjana Dragicevic Soldo

Skond Mirjana l-Madonna dehret qalbha sewda u tat biss dan il-messagg u l-barka taghha:
Gheziez uliedi! Issa diga ili ghal hafna zmien noffrilkom il-qalb materna tieghi u lil Ibni. Intom qeghdien tirrifjutawni. Qed thallu lid-dnub jahkimkom dejjem iktar u iktar. Qed thalluh isir is-sid taghkom u jnehhilkom il-qawwa tad-dixxerniment. Tfal foqra tieghi, harsu madwarkom u araw is-sinjali taz-zminijiet.Tahsbu li tistghu tghaddu minghajr il-barka t' Alla? Thallux lid-dlam jaghlaqkom. Minn qiegh qalbkom sejhu lil Ibni. Ismu jkecci anke l-izjed lejl mudlam. Jiena nkun maghkom, sejhuli biss, 'Ahna hawn Ma, mexxina.' Grazzi.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`