Boodschap, 25 december 2009


 

Boodschap, 25 december 2009 [O]

Lieve kinderen, Op deze blijde dag breng ik jullie allen voor mijn Zoon, de Koning van de Vrede, opdat Hij jullie zijn vrede en zegen moge geven. Mijn lieve kinderen, deel deze vrede en zegen met de anderen, in liefde. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`