Maandelijks Boodschappen van Medjugorje

Lieve kinderen! Ik verheug me met jullie en ik dank God dat ik bij jullie mag zijn om je te begeleiden en lief te hebben. Kinderen, de vrede is in gevaar en het gezin wordt aangevallen. Ik nodig jullie uit, mijn kinderen, om terug te keren naar het gezinsgebed. Zet de Heilige Schrift op een zichtbare plaats en lees hem elke dag. Heb God lief boven alles, zodat het jullie goed gaat op aarde. Bedankt voor het beantwoorden van mijn oproep.
Lieve kinderen! In deze tijd van genade nodig ik jullie uit om met je hart te bidden. Mijn lieve kinderen, richt gebedsgroepen op, waarin jullie elkaar aanmoedigen om goed te doen en in vreugde te groeien. Kinderen, jullie hebben nog een lange weg te gaan. Bekeer je dus opnieuw en kies het pad van heiligheid en hoop, zodat God je vrede in overvloed kan geven. Bedankt voor het beantwoorden van mijn oproep.
Lieve kinderen! Ik ben bij je om je te vertellen dat ik van je houd en ik moedig je aan om te bidden, omdat Satan sterk is en elke dag wordt zijn kracht sterker door degenen die voor de dood en de haat hebben gekozen. Jullie, lieve kinderen, wees gebed en mijn uitgestrekte handen van liefde voor allen die in duisternis verkeren en het Licht van onze God zoeken. Bedankt voor het beantwoorden van mijn oproep.
Lieve kinderen! Bid in deze tijd van genade met mij dat het goede in jullie en rondom jullie zal zegevieren. Bid op een bijzondere manier, kinderen, verenigd met Jezus op Zijn Kruisweg. Neem in je gebeden deze mensheid op, die ronddwaalt zonder God en zonder Zijn Liefde. Wees gebed, wees licht en getuig voor iedereen die je tegenkomt, lieve kinderen, opdat de barmhartige God zich over jullie ontfermt. Bedankt voor het beantwoorden van mijn oproep.
Lieve kinderen! Bid en vernieuw je hart, zodat het goede dat je hebt gezaaid de vrucht van vreugde en eenheid met God zal voortbrengen. Het onkruid heeft veel harten in zijn greep gehad en ze zijn onvruchtbaar geworden. Daarom, lieve kinderen, wees licht, liefde en mijn uitgestrekte handen in deze wereld die verlangt naar God die Liefde is. Bedankt voor het beantwoorden van mijn oproep.
Lieve kinderen! Laat deze tijd een tijd van gebed zijn.
Lieve kinderen! Ik breng jullie mijn Zoon Jezus om jullie harten met vrede te vullen, omdat Hij vrede is. Mijn lieve kinderen, zoek Jezus in de stilte van je hart, opdat Hij er opnieuw geboren wordt. De wereld heeft Jezus zo nodig, lieve kinderen, zoek Hem door middel van het gebed, want Hij schenkt Zichzelf dagelijks aan ieder van jullie.
(Vandaag kwam Onze Lieve Vrouw in feestelijke kleding en met het Kindje Jezus in haar armen, en Jezus strekte zijn hand uit als teken van zegen, en Onze Lieve Vrouw bad over ons in de Aramese taal.)
Lieve kinderen! Laat deze tijd verweven zijn met gebed voor vrede en met goede daden, zodat de vreugde van het wachten op de Koning van de Vrede gevoeld kan worden in jullie harten, gezinnen en de wereld die geen hoop kent. Bedankt voor het beantwoorden van mijn oproep.
Lieve kinderen! De winden van kwaad, haat en onrust waaien over de aarde om levens te vernietigen. Daarom heeft de Allerhoogste mij naar jullie gestuurd om jullie naar het pad van vrede en eenheid met God en de mensen te leiden. Jullie, lieve kinderen, zijn mijn uitgestrekte handen: bid, vast en breng offers voor de vrede, de schat waar ieder hart naar verlangt. Bedankt voor het beantwoorden van mijn oproep.
Lieve kinderen! Ik nodig jullie uit voor een krachtig gebed. Het modernisme wil je gedachten binnendringen en de vreugde van het gebed en de ontmoeting met Jezus stelen. Daarom, mijn lieve kinderen, hernieuw het gebed in jullie families, zodat mijn moederlijk hart vreugdevol mag zijn zoals in de eerste dagen toen ik jullie gekozen heb en het dag- en nachtgebed werd verhoord, en de hemel niet zweeg, maar overvloedig vrede en zegen schonk op deze plek van genade. Bedankt voor het beantwoorden van mijn oproep.
Lieve kinderen! In deze tijd van genade nodig ik jullie uit om met je hart te bidden. Moge jullie hart, lieve kinderen, in gebed naar de hemel opgeheven zijn, opdat jullie hart de God van liefde mag voelen, die jullie geneest en jullie bemint met een enorme liefde. Daarom ben ik bij je om je te begeleiden op het pad van bekering van je hart. Bedankt voor het beantwoorden van mijn oproep!
Lieve kinderen! In deze tijd van genade, waarin de Allerhoogste mij naar jullie heeft gezonden om jullie te beminnen en jullie te leiden op de weg van bekering, breng je gebeden en offers voor allen die ver weg zijn en Gods liefde niet hebben leren kennen. Jullie, lieve kinderen, wees getuigen van liefde en vrede voor alle harten zonder vrede. Bedankt voor het beantwoorden van mijn oproep!
   
Voor collatie met ander taal versie kiezen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 38 Volgende>>

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`