Boodschap, 17 mei 1984


 

Boodschap, 17 mei 1984 [O]

Ik ben vandaag gelukkig, want velen van jullie verlangen ernaar zich aan Mij toe te wijden. Ik bedank jullie daarvoor. Jullie hebben je niet vergist. Mijn Zoon Jezus Christus wil jullie door mijn bemiddeling overladen met heel bijzondere genaden. Hij verheugt zich erover dat jullie je aan Hem toewijden.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`