Boodschap, 12 juli 1984


 

Boodschap, 12 juli 1984 [O]

Lieve kinderen, in deze dagen wil Satan al mijn plannen verhinderen. Bid met Mij, opdat zijn opzet niet slaagt. Ik zal mijn Zoon Jezus bidden, dat Hij jullie de genade geeft om in de bekoring van Satan de overwinning van Jezus te ervaren.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`