Boodschap, 28 juni 1985


 

Boodschap, 28 juni 1985 [O]

Vandaag nodig Ik jullie uit tot nederigheid. In deze dagen hebben jullie allemaal een grote vreugde gevoeld vanwege alle mensen die hier zijn gekomen en met liefde hebben jullie hun over je ervaringen verteld. Blijf nederig en openhartig praten met allen die hier komen.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`