Boodschap, 5 september 1985


 

Boodschap, 5 september 1985 [O]

Ik dank jullie voor al je gebeden. Bid zonder ophouden. Bid meer. Zo zal Satan uit deze plaats verdreven worden. Lieve kinderen, het plan van Satan is mislukt. Bid opdat het plan van God in deze parochie verwezenlijkt wordt. Ik dank speciaal de jongeren voor de offers die ze gebracht hebben.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`