Boodschap, 19 december 1985


 

Boodschap, 19 december 1985 [O]

Ik nodig jullie uit tot naastenliefde. Als jullie van je naaste houden, zullen jullie de aanwezigheid van Jezus sterker ervaren, vooral met Kerstmis. God zal jullie met grote genaden overstelpen als jullie je op Hem verlaten. Met Kerstmis zal Ik een speciale zegen aan alle moeders geven: mijn moederlijke zegen; Jezus zal zijn zegen aan alle anderen geven.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`