Boodschap, 2 januari 1986


 

Boodschap, 2 januari 1986 [O]

Ik nodig jullie uit helemaal voor God te kiezen. Ik smeek jullie, lieve kinderen, geef je helemaal, dan zullen jullie alles kunnen beleven wat Ik je zeg. Het zal voor jullie niet moeilijk zijn je totaal aan God te geven.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`