Boodschap, 16 januari 1986


 

Boodschap, 16 januari 1986 [O]

Vandaag nodig Ik jullie opnieuw uit te bidden. Ik heb je gebed nodig, opdat God door jullie allen verheerlijkt wordt. Lieve kinderen, Ik smeek jullie: Luister naar mijn moederlijke oproep en leef ernaar. Als Ik jullie daartoe uitnodig is dat alleen uit liefde en om jullie te kunnen helpen.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`