Boodschap, 17 april 1986


 

Boodschap, 17 april 1986 [O]

De materiële zaken nemen jullie in beslag. En jullie verliezen op die manier alles wat God jullie wil geven. Bid dus, lieve kinderen, om de gaven van de H. Geest. Deze zijn voor jullie noodzakelijk om van mijn aanwezigheid hier en van alles wat Ik jullie geef te getuigen. Lieve kinderen, je moet je aan Mij toevertrouwen, opdat Ik jullie volledig kan leiden. Maak je niet druk om zoveel materiële zaken.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`