Boodschap, 4 september 1986


 

Boodschap, 4 september 1986 [O]

Ook vandaag nodig Ik jullie uit om te bidden en te vasten. Jullie weten, lieve kinderen, dat Ik met jullie hulp alles kan doen en satan kan beletten jullie op een dwaalspoor te brengen en hem kan dwingen deze plaats te verlaten. Lieve kinderen, satan loert op ieder van jullie, hij probeert elke dag in ieder van jullie twijfel te zaalen. Laat daarom, lieve kinderen, je dag alleen bestaan uit gebed en volledige overgave aan God !
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`