Boodschap, 25 september 1988


 

Boodschap, 25 september 1988 [O]

Ik nodig jullie allen, zonder uitzondering, uit je leven te leiden op de weg naar de heiligheid. God heeft jullie de gave van de heiligheid geschonken. Bid om deze beter te leren kennen. Dan zal je leven van God kunnen getuigen. Lieve kinderen, Ik zegen jullie en kom voor jullie tussenbeide bij God, opdat je weg en je getuigenis volkomen mogen zijn en een vreugde voor God.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`