Boodschap, 25 januari 1989


 

Boodschap, 25 januari 1989 [O]

Vandaag roep ik jullie op tot de weg naar de heiligheid. Bid om de schoonheid en de grootsheid van deze weg te kunnen begrijpen waarop God zich op een bijzondere manier aan jullie openbaart. Bid om open te kunnen zijn voor alles wat God door jullie doet, om de Heer in je leven te kunnen bedanken en je te verheugen over alles wat Hij door ieder doet. Ik zegen jullie...
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`