Boodschap, 25 februari 1991


 

Boodschap, 25 februari 1991 [O]

Besluit vandaag voor God, daartoe nodig Ik jullie uit, want je verwijdering van God komt door een gebrek aan vrede in je hart. God alleen is Vader; nader Hem dus door je persoonlijk gebed en beleef vervolgens de vrede in je hart. Dan zal de vrede uit je hart als een rivier over de hele wereld kunnen stromen. Praat niet over de vrede, maar maak de vrede. Ik zegen ieder van jullie, en elke goed keuze.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`