Szukanie zaawansowane / Pomoc

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`