Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Shqip)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
334 / 36   231 / 35 E   139 / 35 Ju
135 / 35 Dhe   121 / 36   105 / 31
104 / 32 Me   85 / 32 Për   51 / 28 I
51 / 21 Do   49 / 30 Jeni   46 / 19 Ka
46 / 23 Mi   43 / 36 Bij   41 / 20 T’Ju
34 / 16 Është   34 / 17   33 / 20 Unë
32 / 29 Dashur   30 / 26 Sime   28 / 14 Tim
28 / 16 Një   26 / 15 Këte   23 / 17 Bijt
23 / 13 Nuk   23 / 19 Ftoj   23 / 15 Hyji
22 / 17 Hyjit   21 / 17 Jam   21 / 20 Thirrjes
 
Count Word   Count Word   Count Word
21 / 13 Shumë   20 / 16 Gjithë   20 / 6 Bijtë
19 / 14 Tij   19 / 11 Im   18 / 11 Biri
18 / 10 Dashuri   18 / 15 Tuaja   18 / 12 Dashurisë
18 / 9 Ai   18 / 15 Mos   18 / 18 Faleminderit
18 / 13 Si   18 / 14 Edhe   17 / 16 Përgjigjur
17 / 14   17 / 16 Nga   16 / 11 Zemrat
16 / 13 Përmes   16 / 10 Por   15 / 8 Birit
15 / 11 Mund   14 / 11 Tek   14 / 9 Ta
13 / 9 Se   13 / 9 Tuaj   12 / 12 Falënderoj
12 / 10 Zemra   12 / 11 Kohë   12 / 9 Birin
 
Count Word   Count Word   Count Word
12 / 10 Juaj   12 / 8 Jetë   11 / 10 Mirjanën
11 / 9 Jush   11 / 8 Keni   11 / 11 Sot
10 / 9 Hyjin   10 / 6 Ndaj   10 / 8 Sepse
10 / 4 Doni   9 / 8 Vetëm   9 / 6 Drejt
9 / 7 Mbi   9 / 7 Zemër   9 / 7 Lutuni
9 / 9 Shfaqurit   9 / 6 Thënë   9 / 7 Dashurinë
9 / 8 Kështu   9 / 4 Dëshëroj   8 / 6 Janë
8 / 6 T’I   8 / 6 Ime   8 / 7 Dashtun
8 / 8 Zemren   8 / 6 Besim   8 / 6 Madh
7 / 5 Nënë   7 / 6 Kur   7 / 4 Mirjana
 
Count Word   Count Word   Count Word
7 / 6 Dashurie   7 / 6 Gjithëve   7 / 6 Dashuria
7 / 7 Suaj   7 / 7 Harroni   7 / 5 Jetën
7 / 6 Zoja   7 / 5 Bën   7 / 6 Sa
7 / 5 Lutje   7 / 6 Ata   7 / 7 Pa
6 / 6 Prandaj   6 / 3 Saj   6 / 5 Dhënë
6 / 6 Përsëri   6 / 5 Dritë   6 / 5 Apostuj
6 / 5 Njihni   6 / 3 Vertetë   6 / 6 Prej
5 / 3 Jeten   5 / 4 Le   5 / 5 Parë
5 / 5 Udhën   5 / 5 Jep   5 / 5 Hiresh
5 / 5 Shpirtin   5 / 4 Bërë   5 / 5 Jetoni
 
Count Word   Count Word   Count Word
5 / 5 Qellim   5 / 4 Frikë   5 / 3 Dëshiron
5 / 5 To   5 / 5 Jepni   5 / 4 Gëzim
5 / 5 Duke   5 / 5 Lutja   5 / 5 Mënyrë
5 / 3 Shpirt   5 / 4 Botës   5 / 5 Jenë
5 / 4 Gjithnjë   5 / 3 Besimit   5 / 3 A
5 / 4 Jetës   5 / 3 Kam   5 / 2 Krahët
5 / 2 Jini   5 / 3 Rriteni   5 / 5 Larg
5 / 3 Dashuninë   4 / 4 Hir   4 / 4 Time
4 / 3 Meshtarët   4 / 2 Dhimbje   4 / 3 Këtë
4 / 3 Bëni   4 / 4 Apparitions   4 / 3 Plot
 
Count Word   Count Word   Count Word
4 / 3 Shihni   4 / 4 Bekojë   4 / 4 Zemres
4 / 4 Bekimin   4 / 4 Mirë   4 / 4 Hapur
4 / 4 Kini   4 / 4 Lutjes   4 / 4 Nëpërmjet
4 / 3 Ndihmoj   4 / 4 Vet   4 / 3 Gjithmonë
4 / 2 Ajo   4 / 4 Sëbashku   4 / 4 Duhet
4 / 2 Bukur   4 / 4 Gjithçka   4 / 2 Ndër
4 / 3 Fund   4 / 4 Çdo   4 / 4 Japë
4 / 4 Jem   4 / 3 Tokë   4 / 3 Pastër
4 / 3 Na   4 / 3 Lehtë   4 / 4 Kanë
4 / 4 U   4 / 2 Te   4 / 4 Mia
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25 Janar 2007  till the latest message of 2 Tetor 2018

For God to live in your hearts, you must love.

`