Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Shqip) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
5 / 3 A   1 / 1 Adhurimit   1 / 1 Adhurojeni
1 / 1 Adhuroni   1 / 1 Afërmin   1 / 1 Afersi
2 / 2 Afroheni   1 / 1 Agjërim   1 / 1 Agjërimi
1 / 1 Agjërimin   1 / 1 Agjëroni   1 / 1 Agjrimin
18 / 9 Ai   4 / 2 Ajo   1 / 1 Ajri
2 / 2 Amënore   2 / 1 Amësore   3 / 3 Amshueshme
6 / 5 Apostuj   1 / 1 Apostujt   4 / 4 Apparitions
2 / 1 Aq   1 / 1 Ardhjen   1 / 1 Arsye
2 / 2 Asaj   2 / 1 Asgjë   3 / 3 Asht
3 / 3 Ashtu   1 / 1 Aspak   7 / 6 Ata
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Ate   2 / 2 Atë   3 / 3 Ati
1 / 1 Atij   2 / 1 Atyne   1 / 1 Atyre
3 / 2 Ba   1 / 1 Bajuni   2 / 2 Barinjtë
1 / 1 Bashkë   1 / 1 Bashkim   1 / 1 Bashkimin
1 / 1 Bashkuar   1 / 1 Bashkuara   3 / 2 Bëhet
1 / 1 Bëhuni   1 / 1 Bëjë   1 / 1 Bëjeni
1 / 1 Bekim   4 / 4 Bekimin   4 / 4 Bekoj
4 / 4 Bekojë   1 / 1 Bekojnë   1 / 1 Bekon
1 / 1 Bekuar   7 / 5 Bën   4 / 3 Bëni
5 / 4 Bërë   8 / 6 Besim   1 / 1 Besimi
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Besimin   5 / 3 Besimit   1 / 1 Besoni
1 / 1 Besuar   43 / 36 Bij   23 / 17 Bijt
20 / 6 Bijtë   18 / 11 Biri   12 / 9 Birin
15 / 8 Birit   1 / 1 Bollëkun   1 / 1 Bota
2 / 2 Botë   1 / 1 Boten   1 / 1 Botën
5 / 4 Botës   1 / 1 Braktiseni   4 / 2 Bukur
1 / 1 Bukuri   1 / 1 Burimi   1 / 1 Butë
1 / 1 Butësinë   1 / 1 Butësisë   1 / 1 Buzë
2 / 2 Çast   4 / 4 Çdo   2 / 2 Cilen
1 / 1 Cilëve   1 / 1 Cili   1 / 1 Çlirojë
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Çmueshme   1 / 1 Çoj   1 / 1 Çojnë
3 / 3 Çon            

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25 Janar 2007  till the latest message of 2 Tetor 2018

For God to live in your hearts, you must love.

`