Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
15255 / 366 C   6925 / 366 I   6807 / 364 M
6491 / 365 N   5953 / 364 Ng   5835 / 453 Con
4802 / 362 T   4207 / 364 Nh   3549 / 362 U
3483 / 360 V   3080 / 361 Th   2697 / 360 A
2645 / 364 Y   2501 / 358 L   2076 / 360 H
1922 / 338 S   1777 / 346 Ch   1276 / 426 Cho
1053 / 70 Các   1000 / 326 Tr   966 / 323 B
845 / 351 Trong   780 / 360 P   776 / 325 G
743 / 287 Nguy   699 / 309 D   696 / 246 Kh
577 / 70 Mẹ   509 / 241 Gi   502 / 230 R
 
Count Word   Count Word   Count Word
468 / 247 K   453 / 70   423 / 230 Thi
411 / 241 Qua   389 / 70 Của   327 / 186 O
314 / 70 Yêu   313 / 165 Bi   312 / 186 Ph
311 / 202 Tim   279 / 149 Hi   253 / 167 An
247 / 175 Ban   247 / 155 Ni   246 / 135 Ang
240 / 64   239 / 163 Mong   221 / 159 Vui
217 / 63 Sự   217 / 190 Nay   213 / 131 Ra
211 / 149 Khi   205 / 115 Tin   203 / 142 Xin
199 / 66 Với   194 / 168 Mirjana   186 / 53 Thánh
183 / 22 Cac   180 / 117 Mu   168 / 128 Gian
 
Count Word   Count Word   Count Word
168 / 44 Tình   162 / 44 Me   153 / 119 Sinh
152 / 47 Ngài   148 / 102 Nhi   145 / 83 Cha
145 / 59 Cầu   141 / 101 Cu   140 / 64 Ơi
138 / 51 Tới   138 / 59 Hãy   138 / 34 Tử
135 / 75 -   135 / 94 Linh   134 / 107 Ho
133 / 57 Nguyện   130 / 62 Lu   128 / 100 Qu
127 / 98 Mang   127 / 47 Một   125 / 44
123 / 89 X   119 / 96 Do   118 / 91 Vi
112 / 52 Để   112 / 55 Chúa   111 / 48 Những
110 / 52 Au   109 / 59 Gọi   108 / 84 Chi
 
Count Word   Count Word   Count Word
108 / 59 Kêu   106 / 76 Hy   106 / 78 Ai
101 / 47 Thương   99 / 77 Theo   98 / 74 Su
98 / 64 Lời   93 / 52 Thiên   92 / 43 Sống
92 / 38 Sẽ   89 / 73 Ki   86 / 59 Đã
86 / 51   85 / 47 Tha   80 / 38 Không
78 / 70 Dấu   76 / 43   76 / 70 Ơn
74 / 43 Nhỏ   74 / 39 Người   74 / 40 Cả
73 / 39 Từ   73 / 49   72 / 23 Cua
72 / 70 Cám   71 / 69    70 / 39 Đó
70 / 38 Thể   68 / 49 Tay   68 / 47 Ngh
 
Count Word   Count Word   Count Word
67 / 34 Được   66 / 57 Sao   65 / 23 Va
65 / 35 Hay   65 / 38 Niềm   64 / 37 Mình
60 / 29   60 / 51 Lại   60 / 33 Trên
59 / 35 Tất   58 / 43 Ngay   58 / 39 Bởi
58 / 54 Cao   58 / 49 Chay   57 / 50 Ti
56 / 34 Thế   55 / 26 Biết   53 / 48 To
52 / 48    52 / 37 Nhân   52 / 50 Di
51 / 46 Bao   51 / 31 Cuộc   51 / 49 Đáp
50 / 39 Thanh   50 / 29 Làm   49 / 34 Mẫu
49 / 21 Maria   49 / 44 Quanh   49 / 30 Lành
 
Count Word   Count Word   Count Word
49 / 32 Đang   48 / 41 Tinh   48 / 41 Quy
48 / 43 Xa   48 / 15 Luôn   47 / 32 Lòng
47 / 34 Gia   47 / 32 Ta   47 / 44 Chung
46 / 28 Rằng   46 / 33 Bình   46 / 30
46 / 16 Voi   45 / 37 Nghe   45 / 26 Mọi
44 / 36 Trao   44 / 32 Hồn   43 / 20 Chua
43 / 33 Nhau   43 / 37 Hoa   42 / 21 Đồ
42 / 21 Tông   41 / 27 Tâm   41 / 26 Goi
39 / 17 Cau   38 / 21 Trời   37 / 30 Trái
37 / 26 Nhan   37 / 32 Quan   36 / 26 Muốn
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Mười Một/2022

For God to live in your hearts, you must love.

`