Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
15111 / 362 C   6851 / 362 I   6762 / 360 M
6442 / 361 N   5902 / 360 Ng   5415 / 417 Con
4776 / 358 T   4172 / 360 Nh   3516 / 358 U
3446 / 356 V   3067 / 357 Th   2669 / 356 A
2626 / 360 Y   2473 / 354 L   2060 / 356 H
1907 / 334 S   1765 / 342 Ch   1191 / 394 Cho
992 / 322 Tr   953 / 319 B   785 / 326 Trong
772 / 356 P   769 / 321 G   736 / 284 Nguy
692 / 305 D   686 / 242 Kh   685 / 38 Các
504 / 238 Gi   496 / 226 R   460 / 243 K
 
Count Word   Count Word   Count Word
416 / 226 Thi   416 / 38 Mẹ   392 / 231 Qua
324 / 183 O   313 / 165 Bi   308 / 184 Ph
301 / 195 Tim   279 / 38   279 / 38 Của
279 / 149 Hi   244 / 152 Ni   242 / 133 Ang
232 / 38 Yêu   231 / 162 Ban   230 / 154 Mong
228 / 151 An   208 / 182 Nay   206 / 145 Khi
204 / 124 Ra   200 / 142 Vui   195 / 135 Xin
191 / 165 Mirjana   185 / 101 Tin   183 / 22 Cac
179 / 116 Mu   160 / 42 Me   155 / 37
154 / 36 Sự   152 / 114 Gian   144 / 111 Sinh
 
Count Word   Count Word   Count Word
143 / 99 Nhi   141 / 81 Cha   139 / 99 Cu
139 / 29 Thánh   136 / 29 Tình   135 / 75 -
134 / 107 Ho   130 / 89 Linh   130 / 62 Lu
125 / 98 Qu   123 / 30 Ngài   121 / 88 X
119 / 24 Tử   118 / 36 Với   116 / 90 Vi
115 / 88 Mang   110 / 52 Au   106 / 32 Tới
104 / 81 Chi   100 / 80 Do   97 / 37 Ơi
97 / 75 Theo   97 / 32 Một   93 / 25
92 / 68 Ai   92 / 66 Hy   90 / 69 Su
88 / 72 Ki   87 / 31 Cầu   83 / 30 Nguyện
 
Count Word   Count Word   Count Word
83 / 45 Tha   80 / 30 Những   80 / 33 Thương
76 / 32 Hãy   72 / 23 Cua   67 / 46 Ngh
67 / 24 Sẽ   67 / 27 Sống   66 / 26 Để
65 / 23 Va   64 / 46 Tay   63 / 33 Hay
60 / 33 Lời   58 / 26 Từ   58 / 28 Gọi
57 / 30   57 / 28 Kêu   56 / 49 Ti
55 / 24 Không   54 / 40 Ngay   53 / 48 To
52 / 48 Cao   52 / 44 Chay   51 / 42 Sao
51 / 49 Di   51 / 26 Người   50 / 23 Cả
50 / 29 Đã   49 / 22 Đó   49 / 23 Được
 
Count Word   Count Word   Count Word
49 / 21 Maria   49 / 20 Biết   48 / 38 Thanh
48 / 27 Chúa   48 / 26   48 / 41 Quy
48 / 43 Bao   48 / 43 Xa   47 / 21
47 / 22 Thể   47 / 40 Tinh   46 / 38 Dấu
46 / 16 Voi   45 / 30 Ta   45 / 24 Thế
45 / 32 Gia   44 / 40 Quanh   44 / 21 Mình
44 / 12 Luôn   43 / 26 Thiên   43 / 26
43 / 20 Chua   42 / 38 Ơn   42 / 40 Chung
42 / 32 Nhau   41 / 35 Hoa   41 / 33 Trao
40 / 25 Goi   40 / 19 Trên   39 / 38 
 
Count Word   Count Word   Count Word
39 / 38 Cám   39 / 33 Nghe   39 / 22 Bởi
39 / 17 Cau   38 / 19 Mọi   38 / 23 Mẫu
38 / 19 Tông   38 / 19 Đồ   37 / 23 Nhân
37 / 19 Tất   36 / 25 Nhan   36 / 19 Nhỏ
35 / 18 Cuộc   35 / 20 Keu   35 / 30 Quan
35 / 21 Lòng   33 / 16 Nguyen   33 / 23 Hồn
32 / 27 Thu   32 / 31 Lo   32 / 31 Hu
32 / 16 Làm   32 / 28 Tuy   31 / 29 Em
31 / 28    31 / 8 Hien   31 / 18 Tâm
31 / 17 Rằng   31 / 18 Niềm   31 / 19 Lành
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Giêng/2020

For God to live in your hearts, you must love.

`