Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
15185 / 364 C   6883 / 364 I   6791 / 362 M
6457 / 363 N   5928 / 362 Ng   5671 / 438 Con
4789 / 360 T   4192 / 362 Nh   3536 / 360 U
3461 / 358 V   3073 / 359 Th   2683 / 358 A
2637 / 362 Y   2488 / 356 L   2065 / 358 H
1913 / 336 S   1770 / 344 Ch   1238 / 411 Cho
995 / 324 Tr   958 / 321 B   918 / 57 Các
829 / 343 Trong   775 / 358 P   774 / 323 G
739 / 285 Nguy   695 / 307 D   688 / 244 Kh
519 / 57 Mẹ   506 / 240 Gi   499 / 228 R
 
Count Word   Count Word   Count Word
466 / 245 K   418 / 228 Thi   406 / 236 Qua
387 / 57   353 / 57 Của   325 / 184 O
313 / 165 Bi   310 / 201 Tim   309 / 185 Ph
286 / 57 Yêu   279 / 149 Hi   246 / 154 Ni
245 / 161 An   244 / 134 Ang   239 / 169 Ban
234 / 158 Mong   214 / 188 Nay   213 / 151 Vui
211 / 129 Ra   209 / 53   209 / 147 Khi
200 / 139 Xin   199 / 109 Tin   199 / 54 Sự
193 / 167 Mirjana   183 / 22 Cac   179 / 116 Mu
170 / 43 Thánh   166 / 126 Gian   163 / 53 Với
 
Count Word   Count Word   Count Word
161 / 43 Me   159 / 37 Tình   150 / 116 Sinh
148 / 102 Nhi   145 / 83 Cha   141 / 101 Cu
138 / 38 Ngài   135 / 75 -   134 / 107 Ho
133 / 92 Linh   130 / 30 Tử   130 / 62 Lu
128 / 100 Qu   128 / 45 Tới   127 / 54 Ơi
126 / 48 Cầu   123 / 95 Mang   121 / 88 X
119 / 49 Hãy   118 / 41 Một   117 / 48 Nguyện
116 / 90 Vi   112 / 35   110 / 52 Au
106 / 85 Do   106 / 83 Chi   101 / 75 Ai
99 / 77 Theo   99 / 40 Những   99 / 72 Hy
 
Count Word   Count Word   Count Word
98 / 74 Su   98 / 42 Để   93 / 41 Thương
89 / 73 Ki   89 / 46 Gọi   87 / 46 Kêu
86 / 34 Sẽ   86 / 45 Chúa   85 / 38 Sống
83 / 52 Lời   83 / 45 Tha   74 / 42 Thiên
72 / 41   72 / 47 Đã   72 / 23 Cua
69 / 33 Không   68 / 35 Từ   68 / 49 Tay
67 / 34 Cả   67 / 46 Ngh   65 / 57 Dấu
65 / 23 Va   64 / 34 Hay   64 / 36
62 / 34 Nhỏ   62 / 32 Người   62 / 57 Ơn
61 / 30 Được   61 / 31 Thể   59 / 39
 
Count Word   Count Word   Count Word
59 / 30 Đó   58 / 43 Ngay   58 / 57 Cám
58 / 57    57 / 48 Chay   57 / 30 Mình
56 / 49 Ti   56 / 47 Sao   55 / 51 Cao
55 / 26   53 / 31 Thế   53 / 31 Niềm
53 / 24 Biết   53 / 48 To   52 / 28 Trên
52 / 29 Tất   51 / 49 Di   50 / 45 Bao
50 / 39 Thanh   49 / 21 Maria   48 / 41 Tinh
48 / 39 Lại   48 / 30 Bởi   48 / 15 Luôn
48 / 41 Quy   48 / 43 Xa   47 / 42 Quanh
47 / 28 Cuộc   46 / 31 Mẫu   46 / 16 Voi
 
Count Word   Count Word   Count Word
46 / 33 Gia   45 / 30 Ta   45 / 42 Chung
45 / 31 Nhân   44 / 40    44 / 36 Trao
44 / 24 Làm   43 / 36 Nghe   43 / 20 Chua
42 / 24 Rằng   42 / 32 Nhau   42 / 21 Tông
42 / 36 Hoa   42 / 23 Mọi   42 / 26 Lành
42 / 21 Đồ   41 / 27 Lòng   40 / 25 Goi
39 / 37 Đáp   39 / 17 Cau   39 / 28 Hồn
38 / 24 Tâm   38 / 21 Trời   38 / 22
37 / 25 Đang   37 / 26 Nhan   36 / 31 Quan
35 / 25 Như   35 / 20 Keu   34 / 26 Bình
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Chín/2021

For God to live in your hearts, you must love.

`