Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
15111 / 362 C   6851 / 362 I   6762 / 360 M
6442 / 361 N   5902 / 360 Ng   5031 / 394 Con
4776 / 358 T   4172 / 360 Nh   3516 / 358 U
3446 / 356 V   3067 / 357 Th   2669 / 356 A
2626 / 360 Y   2473 / 354 L   2060 / 356 H
1907 / 334 S   1765 / 342 Ch   1096 / 371 Cho
992 / 322 Tr   953 / 319 B   772 / 356 P
769 / 321 G   736 / 284 Nguy   731 / 306 Trong
692 / 305 D   686 / 242 Kh   504 / 238 Gi
496 / 226 R   460 / 243 K   416 / 226 Thi
 
Count Word   Count Word   Count Word
362 / 216 Qua   324 / 183 O   313 / 165 Bi
308 / 184 Ph   292 / 188 Tim   290 / 15 Các
279 / 149 Hi   244 / 152 Ni   242 / 133 Ang
216 / 147 Mong   215 / 153 Ban   210 / 139 An
204 / 178 Nay   198 / 119 Ra   194 / 138 Khi
192 / 15 Mẹ   189 / 133 Vui   188 / 130 Xin
183 / 22 Cac   180 / 154 Mirjana   179 / 116 Mu
162 / 91 Tin   160 / 42 Me   144 / 109 Gian
143 / 99 Nhi   139 / 99 Cu   135 / 75 -
134 / 107 Ho   130 / 62 Lu   127 / 15
 
Count Word   Count Word   Count Word
126 / 74 Cha   125 / 98 Qu   124 / 97 Sinh
121 / 88 X   118 / 80 Linh   116 / 90 Vi
111 / 15 Của   110 / 52 Au   104 / 81 Chi
104 / 81 Mang   95 / 75 Do   91 / 15 Yêu
90 / 69 Su   88 / 72 Ki   87 / 65 Ai
86 / 67 Theo   82 / 58 Hy   72 / 23 Cua
68 / 38 Tha   67 / 46 Ngh   66 / 15 Với
65 / 23 Va   64 / 12 Thánh   63 / 33 Hay
60 / 13 Sự   60 / 42 Tay   60 / 14
57 / 10 Tử   56 / 49 Ti   53 / 48 To
 
Count Word   Count Word   Count Word
53 / 12 Tình   51 / 49 Di   50 / 42 Chay
49 / 21 Maria   49 / 35 Ngay   49 / 11
49 / 13 Tới   49 / 15 Một   48 / 41 Quy
47 / 12 Ngài   47 / 42 Xa   46 / 39 Tinh
46 / 16 Voi   45 / 36 Sao   44 / 29 Ta
44 / 40 Bao   44 / 42 Cao   43 / 20 Chua
43 / 34 Thanh   42 / 29 Gia   41 / 37 Quanh
41 / 14 Hãy   40 / 25 Goi   39 / 37 Chung
39 / 17 Cau   38 / 12 Những   38 / 15 Ơi
38 / 29 Nhau   36 / 31 Hoa   36 / 30 Nghe
 
Count Word   Count Word   Count Word
35 / 20 Keu   34 / 28 Trao   34 / 29 Quan
33 / 16 Nguyen   32 / 24 Nhan   32 / 27 Thu
32 / 28 Tuy   32 / 31 Hu   31 / 8 Hien
30 / 14 Co   30 / 10   29 / 27 Em
29 / 13 Cầu   28 / 14 Thương   28 / 12 Được
28 / 16 Trai   28 / 27 Lo   27 / 13 Từ
27 / 24 Thay   27 / 13 Nguyện   27 / 10 Cả
27 / 22 Loi   27 / 13   26 / 21 Anh
26 / 24 Danh   25 / 8 Không   25 / 15 Se
25 / 21 Men   25 / 22 Than   24 / 14 Lời
 
Count Word   Count Word   Count Word
24 / 11 Gọi   24 / 21 Canh   24 / 11 Kêu
24 / 20 On   24 / 12 Mot   24 / 16 La
23 / 15 Yeu   23 / 10 Tất   23 / 11 Trên
23 / 9 Sẽ   23 / 12   22 / 18 Sau
22 / 17 Nho   22 / 10 Thể   21 / 8 Biết
21 / 16 Hoi   21 / 10 Người   21 / 15 Dấu
21 / 12   21 / 16 De   21 / 18 Cam
20 / 19 Da   20 / 16 Binh   20 / 10 Bởi
20 / 19 Hoan   20 / 14 Tu   20 / 18 Chu
19 / 15 Be   19 / 8 Mình   19 / 9 Để
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 2/Tháng Hai/2019

For God to live in your hearts, you must love.

`