Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
15111 / 362 C   6851 / 362 I   6762 / 360 M
6442 / 361 N   5902 / 360 Ng   5611 / 432 Con
4776 / 358 T   4172 / 360 Nh   3516 / 358 U
3446 / 356 V   3067 / 357 Th   2669 / 356 A
2626 / 360 Y   2473 / 354 L   2060 / 356 H
1907 / 334 S   1765 / 342 Ch   1228 / 407 Cho
992 / 322 Tr   953 / 319 B   883 / 53 Các
822 / 339 Trong   772 / 356 P   769 / 321 G
736 / 284 Nguy   692 / 305 D   686 / 242 Kh
504 / 238 Gi   497 / 53 Mẹ   496 / 226 R
 
Count Word   Count Word   Count Word
460 / 243 K   416 / 226 Thi   405 / 235 Qua
372 / 53   337 / 53 Của   324 / 183 O
313 / 165 Bi   308 / 184 Ph   305 / 198 Tim
279 / 149 Hi   278 / 53 Yêu   244 / 152 Ni
242 / 133 Ang   240 / 159 An   236 / 166 Ban
233 / 157 Mong   211 / 185 Nay   211 / 129 Ra
209 / 147 Khi   206 / 146 Vui   203 / 49
200 / 139 Xin   196 / 108 Tin   195 / 51 Sự
193 / 167 Mirjana   183 / 22 Cac   179 / 116 Mu
166 / 40 Thánh   163 / 123 Gian   160 / 42 Me
 
Count Word   Count Word   Count Word
157 / 35 Tình   155 / 49 Với   149 / 115 Sinh
147 / 101 Nhi   145 / 83 Cha   139 / 99 Cu
136 / 37 Ngài   135 / 75 -   134 / 107 Ho
133 / 92 Linh   130 / 62 Lu   130 / 30 Tử
125 / 98 Qu   124 / 43 Tới   124 / 52 Ơi
123 / 45 Cầu   122 / 94 Mang   121 / 88 X
116 / 90 Vi   116 / 40 Một   113 / 44 Nguyện
111 / 34   110 / 45 Hãy   110 / 52 Au
104 / 81 Chi   104 / 84 Do   99 / 77 Theo
98 / 72 Ai   97 / 38 Những   97 / 70 Hy
 
Count Word   Count Word   Count Word
97 / 73 Su   95 / 39 Để   91 / 40 Thương
88 / 72 Ki   85 / 38 Sống   83 / 45 Tha
82 / 32 Sẽ   81 / 42 Gọi   80 / 41 Chúa
79 / 42 Kêu   78 / 48 Lời   72 / 23 Cua
68 / 32 Không   67 / 48 Tay   67 / 39 Thiên
67 / 46 Ngh   67 / 38   66 / 43 Đã
65 / 32 Từ   65 / 23 Va   64 / 34 Hay
62 / 32 Người   62 / 34   62 / 31 Cả
61 / 30 Được   61 / 53 Dấu   59 / 29 Thể
59 / 32 Nhỏ   58 / 53 Ơn   58 / 38
 
Count Word   Count Word   Count Word
57 / 42 Ngay   57 / 48 Chay   56 / 49 Ti
56 / 28 Đó   56 / 29 Mình   55 / 26
55 / 46 Sao   54 / 53    54 / 53 Cám
54 / 50 Cao   53 / 48 To   52 / 30 Thế
52 / 23 Biết   51 / 49 Di   50 / 39 Thanh
50 / 45 Bao   49 / 21 Maria   48 / 41 Quy
48 / 26 Tất   48 / 41 Tinh   48 / 43 Xa
48 / 24 Trên   47 / 42 Quanh   47 / 28 Niềm
47 / 14 Luôn   46 / 28 Bởi   46 / 27 Cuộc
46 / 33 Gia   46 / 16 Voi   45 / 36 Lại
 
Count Word   Count Word   Count Word
45 / 42 Chung   45 / 30 Ta   44 / 36 Trao
44 / 29 Mẫu   43 / 29 Nhân   43 / 20 Chua
42 / 35 Nghe   42 / 32 Nhau   42 / 21 Tông
42 / 21 Đồ   42 / 36 Hoa   42 / 22 Làm
41 / 22 Mọi   41 / 37    40 / 25 Goi
40 / 22 Rằng   40 / 25 Lành   40 / 26 Lòng
39 / 28 Hồn   39 / 17 Cau   38 / 24 Tâm
37 / 21   37 / 20 Trời   36 / 31 Quan
36 / 25 Nhan   35 / 23 Đang   35 / 25 Như
35 / 20 Keu   35 / 33 Đáp   33 / 28 Thu
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Hai/2021

For God to live in your hearts, you must love.

`