Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
15111 / 362 C   6851 / 362 I   6762 / 360 M
6442 / 361 N   5902 / 360 Ng   5310 / 410 Con
4776 / 358 T   4172 / 360 Nh   3516 / 358 U
3446 / 356 V   3067 / 357 Th   2669 / 356 A
2626 / 360 Y   2473 / 354 L   2060 / 356 H
1907 / 334 S   1765 / 342 Ch   1156 / 387 Cho
992 / 322 Tr   953 / 319 B   772 / 356 P
769 / 321 G   768 / 320 Trong   736 / 284 Nguy
692 / 305 D   686 / 242 Kh   579 / 31 Các
504 / 238 Gi   496 / 226 R   460 / 243 K
 
Count Word   Count Word   Count Word
416 / 226 Thi   383 / 227 Qua   344 / 31 Mẹ
324 / 183 O   313 / 165 Bi   308 / 184 Ph
300 / 194 Tim   279 / 149 Hi   244 / 152 Ni
242 / 133 Ang   237 / 31 Của   232 / 31
224 / 158 Ban   224 / 152 Mong   219 / 146 An
206 / 180 Nay   204 / 143 Khi   201 / 122 Ra
194 / 134 Xin   194 / 138 Vui   188 / 31 Yêu
188 / 162 Mirjana   183 / 22 Cac   182 / 99 Tin
179 / 116 Mu   160 / 42 Me   148 / 112 Gian
143 / 99 Nhi   139 / 99 Cu   135 / 75 -
 
Count Word   Count Word   Count Word
134 / 79 Cha   134 / 106 Sinh   134 / 107 Ho
132 / 29 Sự   130 / 62 Lu   127 / 30
125 / 98 Qu   124 / 85 Linh   121 / 88 X
116 / 90 Vi   115 / 24 Thánh   111 / 23 Tình
110 / 52 Au   108 / 84 Mang   104 / 81 Chi
102 / 30 Với   100 / 23 Ngài   98 / 20 Tử
97 / 77 Do   93 / 72 Theo   92 / 29 Một
91 / 26 Tới   90 / 69 Su   88 / 72 Ki
88 / 66 Ai   86 / 62 Hy   84 / 21
80 / 30 Ơi   80 / 43 Tha   72 / 25 Cầu
 
Count Word   Count Word   Count Word
72 / 23 Cua   69 / 28 Hãy   69 / 25 Nguyện
67 / 46 Ngh   66 / 27 Thương   65 / 25 Những
65 / 23 Va   63 / 45 Tay   63 / 33 Hay
60 / 20 Sẽ   56 / 49 Ti   56 / 22 Sống
56 / 21 Để   53 / 48 To   53 / 39 Ngay
52 / 48 Cao   52 / 22 Từ   52 / 44 Chay
51 / 49 Di   49 / 23 Gọi   49 / 21 Maria
49 / 23 Kêu   48 / 39 Sao   48 / 41 Quy
48 / 43 Bao   47 / 37 Thanh   47 / 20 Không
47 / 40 Tinh   47 / 42 Xa   46 / 16 Voi
 
Count Word   Count Word   Count Word
46 / 26 Lời   45 / 17 Biết   45 / 20 Thể
44 / 24   44 / 29 Ta   43 / 17
43 / 39 Quanh   43 / 20 Chua   43 / 30 Gia
42 / 22   41 / 39 Chung   41 / 23 Đã
41 / 19 Cả   40 / 34 Hoa   40 / 25 Goi
40 / 17 Đó   40 / 19 Được   39 / 20 Thế
39 / 30 Nhau   39 / 17 Cau   39 / 31 Dấu
38 / 21 Người   37 / 31 Trao   36 / 30 Nghe
36 / 21 Chúa   36 / 21 Thiên   35 / 31 Ơn
35 / 30 Quan   35 / 17 Trên   35 / 20 Keu
 
Count Word   Count Word   Count Word
34 / 17 Mình   33 / 21   33 / 10 Luôn
33 / 16 Nguyen   32 / 28 Tuy   32 / 31 Hu
32 / 20 Mẫu   32 / 27 Thu   32 / 24 Nhan
32 / 31 Cám   31 / 16 Tông   31 / 8 Hien
31 / 19 Nhân   31 / 16 Đồ   31 / 15 Mọi
31 / 15 Nhỏ   31 / 31    30 / 16 Rằng
30 / 29 Lo   30 / 28 Em   30 / 14 Co
29 / 17 Bởi   29 / 26 Thay   28 / 15 Tất
28 / 17 Lòng   28 / 16 Trai   28 / 13 Cuộc
27 / 24    27 / 22 Anh   27 / 22 Loi
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 2/Tháng Mười/2019

For God to live in your hearts, you must love.

`