Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
15111 / 362 C   6851 / 362 I   6762 / 360 M
6442 / 361 N   5902 / 360 Ng   5371 / 414 Con
4776 / 358 T   4172 / 360 Nh   3516 / 358 U
3446 / 356 V   3067 / 357 Th   2669 / 356 A
2626 / 360 Y   2473 / 354 L   2060 / 356 H
1907 / 334 S   1765 / 342 Ch   1179 / 391 Cho
992 / 322 Tr   953 / 319 B   777 / 324 Trong
772 / 356 P   769 / 321 G   736 / 284 Nguy
692 / 305 D   686 / 242 Kh   645 / 35 Các
504 / 238 Gi   496 / 226 R   460 / 243 K
 
Count Word   Count Word   Count Word
416 / 226 Thi   390 / 230 Qua   381 / 35 Mẹ
324 / 183 O   313 / 165 Bi   308 / 184 Ph
301 / 195 Tim   279 / 149 Hi   264 / 35
264 / 35 Của   244 / 152 Ni   242 / 133 Ang
228 / 161 Ban   225 / 149 An   225 / 153 Mong
218 / 35 Yêu   207 / 181 Nay   205 / 144 Khi
204 / 124 Ra   199 / 141 Vui   195 / 135 Xin
190 / 164 Mirjana   185 / 101 Tin   183 / 22 Cac
179 / 116 Mu   160 / 42 Me   152 / 114 Gian
147 / 34   144 / 33 Sự   143 / 99 Nhi
 
Count Word   Count Word   Count Word
142 / 110 Sinh   139 / 99 Cu   138 / 80 Cha
135 / 75 -   134 / 107 Ho   130 / 62 Lu
128 / 26 Thánh   127 / 87 Linh   126 / 26 Tình
125 / 98 Qu   121 / 88 X   117 / 27 Ngài
116 / 90 Vi   114 / 33 Với   113 / 86 Mang
111 / 22 Tử   110 / 52 Au   104 / 81 Chi
100 / 29 Tới   97 / 77 Do   96 / 74 Theo
94 / 31 Một   92 / 68 Ai   91 / 65 Hy
90 / 69 Su   90 / 24   88 / 72 Ki
88 / 34 Ơi   82 / 29 Cầu   80 / 43 Tha
 
Count Word   Count Word   Count Word
79 / 28 Nguyện   78 / 29 Những   74 / 30 Thương
73 / 31 Hãy   72 / 23 Cua   67 / 24 Sẽ
67 / 46 Ngh   65 / 23 Va   64 / 46 Tay
63 / 33 Hay   63 / 26 Sống   62 / 24 Để
56 / 49 Ti   56 / 24 Từ   54 / 40 Ngay
53 / 30 Lời   53 / 23 Không   53 / 48 To
52 / 25 Gọi   52 / 25 Kêu   52 / 44 Chay
52 / 48 Cao   52 / 28   51 / 49 Di
49 / 21 Maria   48 / 19 Biết   48 / 24 Người
48 / 39 Sao   48 / 41 Quy   48 / 22 Được
 
Count Word   Count Word   Count Word
48 / 27 Đã   48 / 43 Bao   47 / 40 Tinh
47 / 22 Thể   47 / 37 Thanh   47 / 42 Xa
47 / 22 Cả   46 / 16 Voi   45 / 30 Ta
45 / 19   44 / 24 Chúa   44 / 19 Đó
44 / 31 Gia   43 / 23   43 / 35 Dấu
43 / 22 Thế   43 / 39 Quanh   43 / 20 Chua
42 / 11 Luôn   42 / 20 Mình   41 / 31 Nhau
41 / 39 Chung   41 / 35 Hoa   40 / 25 Goi
39 / 23 Thiên   39 / 17 Cau   39 / 35 Ơn
38 / 18 Trên   38 / 32 Nghe   38 / 32 Trao
 
Count Word   Count Word   Count Word
38 / 24   36 / 22 Mẫu   36 / 18 Tông
36 / 25 Nhan   36 / 18 Mọi   36 / 35 Cám
36 / 18 Đồ   35 / 20 Keu   35 / 20 Bởi
35 / 30 Quan   35 / 35    34 / 22 Nhân
34 / 18 Tất   34 / 17 Nhỏ   33 / 16 Nguyen
33 / 17 Cuộc   32 / 31 Hu   32 / 28 Tuy
32 / 20 Lòng   32 / 27 Thu   32 / 16 Làm
31 / 8 Hien   31 / 30 Lo   31 / 29 Em
30 / 18 Lành   30 / 16 Rằng   30 / 14 Co
29 / 20 Hồn   29 / 17 Niềm   29 / 26 
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 2/Tháng Mười Hai/2019

For God to live in your hearts, you must love.

`