Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
15111 / 362 C   6851 / 362 I   6762 / 360 M
6442 / 361 N   5902 / 360 Ng   5534 / 425 Con
4776 / 358 T   4172 / 360 Nh   3516 / 358 U
3446 / 356 V   3067 / 357 Th   2669 / 356 A
2626 / 360 Y   2473 / 354 L   2060 / 356 H
1907 / 334 S   1765 / 342 Ch   1217 / 401 Cho
992 / 322 Tr   953 / 319 B   806 / 333 Trong
805 / 46 Các   772 / 356 P   769 / 321 G
736 / 284 Nguy   692 / 305 D   686 / 242 Kh
504 / 238 Gi   496 / 226 R   477 / 46 Mẹ
 
Count Word   Count Word   Count Word
460 / 243 K   416 / 226 Thi   403 / 234 Qua
333 / 46   324 / 183 O   322 / 46 Của
313 / 165 Bi   308 / 184 Ph   304 / 197 Tim
279 / 149 Hi   264 / 46 Yêu   244 / 152 Ni
242 / 133 Ang   236 / 165 Ban   234 / 156 An
232 / 156 Mong   209 / 128 Ra   209 / 183 Nay
208 / 147 Khi   201 / 143 Vui   199 / 138 Xin
193 / 167 Mirjana   192 / 105 Tin   183 / 22 Cac
179 / 116 Mu   176 / 43   176 / 44 Sự
160 / 42 Me   159 / 120 Gian   157 / 36 Thánh
 
Count Word   Count Word   Count Word
155 / 33 Tình   148 / 83 Cha   147 / 113 Sinh
143 / 99 Nhi   143 / 43 Với   139 / 99 Cu
135 / 75 -   135 / 93 Linh   134 / 107 Ho
131 / 34 Ngài   130 / 29 Tử   130 / 62 Lu
125 / 98 Qu   121 / 88 X   120 / 92 Mang
118 / 39 Tới   116 / 90 Vi   112 / 45 Ơi
110 / 52 Au   109 / 37 Một   107 / 30
105 / 38 Cầu   104 / 81 Chi   101 / 81 Do
98 / 37 Nguyện   98 / 39 Hãy   98 / 76 Theo
97 / 36 Những   97 / 71 Ai   94 / 68 Hy
 
Count Word   Count Word   Count Word
91 / 70 Su   91 / 37 Thương   88 / 72 Ki
85 / 46 Tha   83 / 34 Để   82 / 34 Sống
72 / 23 Cua   72 / 27 Sẽ   71 / 41 Lời
68 / 29 Không   67 / 46 Ngh   67 / 34 Gọi
65 / 32 Từ   65 / 47 Tay   65 / 23 Va
65 / 34 Kêu   64 / 35 Chúa   63 / 33 Hay
62 / 34   60 / 29 Cả   58 / 36 Đã
58 / 29 Người   57 / 25   57 / 31
57 / 27 Được   57 / 27 Thể   56 / 15 Luôn
56 / 41 Ngay   56 / 49 Ti   55 / 26 Mình
 
Count Word   Count Word   Count Word
55 / 46 Dấu   54 / 34   53 / 45 Chay
53 / 25 Đó   53 / 48 To   53 / 33 Thiên
52 / 48 Cao   52 / 43 Sao   51 / 46 Ơn
51 / 49 Di   51 / 22 Biết   50 / 39 Thanh
50 / 45 Bao   49 / 22 Trên   49 / 21 Maria
48 / 41 Quy   48 / 41 Tinh   48 / 43 Xa
47 / 46 Cám   47 / 25 Tất   47 / 26 Thế
47 / 46    46 / 26 Bởi   46 / 16 Voi
46 / 33 Gia   45 / 30 Ta   45 / 30 Mẫu
45 / 25 Nhỏ   44 / 40 Quanh   43 / 20 Chua
 
Count Word   Count Word   Count Word
43 / 36 Nghe   43 / 24 Cuộc   43 / 26 Nhân
42 / 21 Tông   42 / 21 Đồ   42 / 40 Chung
42 / 21 Mọi   42 / 36 Hoa   42 / 32 Nhau
41 / 33 Trao   40 / 19 Làm   40 / 25 Goi
39 / 34    39 / 17 Cau   38 / 23 Lành
38 / 26 Hồn   38 / 18 Trời   38 / 23 Niềm
38 / 24 Lòng   36 / 25 Nhan   36 / 31 Quan
36 / 22 Tâm   36 / 29 Lại   35 / 20 Keu
34 / 19 Sáng   34 / 19 Rằng   33 / 21 Đang
33 / 16 Nguyen   33 / 28 Thu   33 / 28 Thay
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Bảy/2020

For God to live in your hearts, you must love.

`