Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
15111 / 362 C   6851 / 362 I   6762 / 360 M
6442 / 361 N   5902 / 360 Ng   5649 / 436 Con
4776 / 358 T   4172 / 360 Nh   3516 / 358 U
3446 / 356 V   3067 / 357 Th   2669 / 356 A
2626 / 360 Y   2473 / 354 L   2060 / 356 H
1907 / 334 S   1765 / 342 Ch   1233 / 409 Cho
992 / 322 Tr   953 / 319 B   917 / 57 Các
828 / 342 Trong   772 / 356 P   769 / 321 G
736 / 284 Nguy   692 / 305 D   686 / 242 Kh
519 / 57 Mẹ   504 / 238 Gi   496 / 226 R
 
Count Word   Count Word   Count Word
460 / 243 K   416 / 226 Thi   406 / 236 Qua
388 / 57   355 / 57 Của   324 / 183 O
313 / 165 Bi   310 / 201 Tim   308 / 184 Ph
288 / 57 Yêu   279 / 149 Hi   244 / 152 Ni
242 / 160 An   242 / 133 Ang   238 / 168 Ban
234 / 158 Mong   214 / 188 Nay   211 / 129 Ra
210 / 53   209 / 149 Vui   209 / 147 Khi
200 / 139 Xin   199 / 54 Sự   199 / 109 Tin
193 / 167 Mirjana   183 / 22 Cac   179 / 116 Mu
168 / 42 Thánh   165 / 125 Gian   162 / 53 Với
 
Count Word   Count Word   Count Word
161 / 43 Me   160 / 38 Tình   150 / 116 Sinh
147 / 101 Nhi   145 / 83 Cha   139 / 99 Cu
138 / 38 Ngài   135 / 75 -   134 / 107 Ho
133 / 92 Linh   130 / 30 Tử   130 / 62 Lu
128 / 48 Cầu   128 / 45 Tới   127 / 54 Ơi
125 / 98 Qu   122 / 94 Mang   121 / 88 X
119 / 48 Nguyện   118 / 41 Một   117 / 49 Hãy
116 / 90 Vi   113 / 36   110 / 52 Au
106 / 85 Do   105 / 82 Chi   101 / 41 Những
100 / 74 Ai   99 / 72 Hy   99 / 77 Theo
 
Count Word   Count Word   Count Word
98 / 42 Để   97 / 73 Su   93 / 41 Thương
90 / 46 Gọi   88 / 46 Kêu   88 / 72 Ki
86 / 39 Sống   86 / 45 Chúa   85 / 34 Sẽ
84 / 52 Lời   83 / 45 Tha   72 / 42 Thiên
72 / 23 Cua   72 / 47 Đã   71 / 40
70 / 34 Không   68 / 49 Tay   67 / 46 Ngh
67 / 34 Từ   66 / 34 Cả   65 / 57 Dấu
65 / 23 Va   64 / 34 Hay   64 / 36
63 / 33 Người   62 / 34 Nhỏ   62 / 57 Ơn
61 / 30 Được   61 / 31 Thể   60 / 31 Đó
 
Count Word   Count Word   Count Word
58 / 57 Cám   58 / 43 Ngay   58 / 57 
58 / 31 Mình   58 / 38   57 / 48 Chay
56 / 47 Sao   56 / 49 Ti   55 / 26
54 / 32 Thế   54 / 50 Cao   53 / 24 Biết
53 / 48 To   53 / 31 Niềm   51 / 49 Di
51 / 27 Trên   51 / 29 Tất   50 / 39 Thanh
50 / 45 Bao   49 / 21 Maria   48 / 30 Bởi
48 / 15 Luôn   48 / 39 Lại   48 / 41 Tinh
48 / 43 Xa   48 / 41 Quy   47 / 42 Quanh
47 / 28 Cuộc   46 / 33 Gia   46 / 16 Voi
 
Count Word   Count Word   Count Word
45 / 31 Nhân   45 / 30 Mẫu   45 / 42 Chung
45 / 41    45 / 30 Ta   44 / 24 Làm
44 / 36 Trao   43 / 20 Chua   43 / 36 Nghe
42 / 36 Hoa   42 / 32 Nhau   42 / 24 Rằng
42 / 21 Đồ   42 / 23 Mọi   42 / 21 Tông
40 / 26 Lòng   40 / 25 Lành   40 / 25 Goi
39 / 17 Cau   39 / 28 Hồn   39 / 37 Đáp
38 / 24 Tâm   38 / 21 Trời   38 / 22
36 / 24 Đang   36 / 25 Nhan   36 / 31 Quan
35 / 20 Keu   35 / 25 Như   35 / 27 Bình
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Bảy/2021

For God to live in your hearts, you must love.

`