Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
15111 / 362 C   6851 / 362 I   6762 / 360 M
6442 / 361 N   5902 / 360 Ng   5474 / 420 Con
4776 / 358 T   4172 / 360 Nh   3516 / 358 U
3446 / 356 V   3067 / 357 Th   2669 / 356 A
2626 / 360 Y   2473 / 354 L   2060 / 356 H
1907 / 334 S   1765 / 342 Ch   1202 / 396 Cho
992 / 322 Tr   953 / 319 B   795 / 328 Trong
772 / 356 P   769 / 321 G   746 / 41 Các
736 / 284 Nguy   692 / 305 D   686 / 242 Kh
504 / 238 Gi   496 / 226 R   460 / 243 K
 
Count Word   Count Word   Count Word
453 / 41 Mẹ   416 / 226 Thi   401 / 233 Qua
324 / 183 O   313 / 165 Bi   308 / 184 Ph
304 / 41   303 / 196 Tim   300 / 41 Của
279 / 149 Hi   252 / 41 Yêu   244 / 152 Ni
242 / 133 Ang   234 / 163 Ban   231 / 155 Mong
230 / 153 An   208 / 182 Nay   207 / 146 Khi
206 / 126 Ra   200 / 142 Vui   198 / 137 Xin
193 / 167 Mirjana   189 / 103 Tin   183 / 22 Cac
179 / 116 Mu   164 / 39   162 / 39 Sự
160 / 42 Me   156 / 117 Gian   150 / 31 Tình
 
Count Word   Count Word   Count Word
148 / 83 Cha   147 / 31 Thánh   146 / 112 Sinh
143 / 99 Nhi   139 / 99 Cu   135 / 75 -
134 / 107 Ho   132 / 90 Linh   130 / 62 Lu
129 / 32 Ngài   129 / 38 Với   127 / 26 Tử
125 / 98 Qu   121 / 88 X   118 / 90 Mang
116 / 90 Vi   113 / 35 Tới   110 / 52 Au
104 / 81 Chi   104 / 40 Ơi   103 / 34 Một
100 / 80 Do   98 / 76 Theo   98 / 26
95 / 70 Ai   93 / 67 Hy   91 / 33 Những
91 / 33 Cầu   90 / 69 Su   89 / 35 Thương
 
Count Word   Count Word   Count Word
88 / 72 Ki   86 / 32 Nguyện   85 / 46 Tha
84 / 34 Hãy   72 / 23 Cua   72 / 29 Sống
71 / 29 Để   69 / 26 Sẽ   67 / 46 Ngh
65 / 36 Lời   65 / 23 Va   64 / 46 Tay
64 / 27 Không   63 / 33 Hay   61 / 29 Gọi
61 / 28 Từ   60 / 32   59 / 29 Kêu
57 / 28 Người   56 / 49 Ti   56 / 41 Ngay
55 / 25 Được   55 / 23   54 / 14 Luôn
53 / 28   53 / 31 Đã   53 / 48 To
52 / 25 Cả   52 / 30 Chúa   52 / 44 Chay
 
Count Word   Count Word   Count Word
52 / 48 Cao   51 / 23 Đó   51 / 49 Di
51 / 23 Thể   51 / 42 Sao   50 / 23 Mình
50 / 39 Thanh   50 / 45 Bao   50 / 21 Biết
50 / 41 Dấu   49 / 21 Maria   48 / 41 Quy
48 / 43 Xa   48 / 21 Trên   48 / 41 Tinh
48 / 29   47 / 29 Thiên   46 / 41 Ơn
46 / 25 Thế   46 / 16 Voi   45 / 30 Ta
45 / 25 Bởi   45 / 32 Gia   44 / 40 Quanh
43 / 20 Chua   42 / 41 Cám   42 / 21 Tông
42 / 41    42 / 21 Đồ   42 / 40 Chung
 
Count Word   Count Word   Count Word
42 / 25 Nhân   42 / 36 Hoa   42 / 21 Mọi
42 / 32 Nhau   41 / 33 Trao   40 / 25 Mẫu
40 / 34 Nghe   40 / 25 Goi   39 / 21 Tất
39 / 17 Cau   37 / 17 Trời   37 / 20 Nhỏ
37 / 23 Lòng   37 / 18 Làm   36 / 25 Nhan
36 / 31    36 / 31 Quan   36 / 19 Cuộc
35 / 24 Hồn   35 / 20 Keu   34 / 19 Rằng
33 / 20 Tâm   33 / 16 Nguyen   33 / 18 Sáng
32 / 31 Hu   32 / 20 Lành   32 / 28 Tuy
32 / 19 Niềm   32 / 16   32 / 27 Thu
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 2/Tháng Ba/2020

For God to live in your hearts, you must love.

`