Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
15111 / 362 C   6851 / 362 I   6762 / 360 M
6442 / 361 N   5902 / 360 Ng   5099 / 398 Con
4776 / 358 T   4172 / 360 Nh   3516 / 358 U
3446 / 356 V   3067 / 357 Th   2669 / 356 A
2626 / 360 Y   2473 / 354 L   2060 / 356 H
1907 / 334 S   1765 / 342 Ch   1109 / 375 Cho
992 / 322 Tr   953 / 319 B   772 / 356 P
769 / 321 G   742 / 309 Trong   736 / 284 Nguy
692 / 305 D   686 / 242 Kh   504 / 238 Gi
496 / 226 R   460 / 243 K   416 / 226 Thi
 
Count Word   Count Word   Count Word
367 / 218 Qua   363 / 19 Các   324 / 183 O
313 / 165 Bi   308 / 184 Ph   293 / 189 Tim
279 / 149 Hi   244 / 152 Ni   242 / 133 Ang
227 / 19 Mẹ   217 / 148 Mong   215 / 153 Ban
214 / 142 An   206 / 180 Nay   199 / 120 Ra
197 / 140 Khi   191 / 131 Xin   191 / 135 Vui
183 / 22 Cac   182 / 156 Mirjana   179 / 116 Mu
162 / 91 Tin   160 / 42 Me   153 / 19
146 / 111 Gian   143 / 99 Nhi   139 / 99 Cu
135 / 75 -   134 / 107 Ho   132 / 19 Của
 
Count Word   Count Word   Count Word
130 / 62 Lu   126 / 74 Cha   126 / 99 Sinh
125 / 98 Qu   121 / 88 X   120 / 81 Linh
116 / 90 Vi   110 / 52 Au   109 / 19 Yêu
104 / 81 Chi   104 / 81 Mang   97 / 77 Do
90 / 69 Su   88 / 72 Ki   87 / 65 Ai
86 / 67 Theo   83 / 59 Hy   76 / 17 Sự
73 / 14 Thánh   72 / 19 Với   72 / 41 Tha
72 / 23 Cua   72 / 18   67 / 46 Ngh
65 / 12 Tử   65 / 23 Va   63 / 33 Hay
63 / 15 Tình   60 / 42 Tay   59 / 17 Tới
 
Count Word   Count Word   Count Word
58 / 14 Ngài   57 / 19 Một   56 / 49 Ti
55 / 14   53 / 48 To   51 / 49 Di
50 / 42 Chay   50 / 36 Ngay   49 / 21 Maria
48 / 17 Hãy   48 / 41 Quy   47 / 38 Sao
47 / 42 Xa   46 / 16 Voi   46 / 39 Tinh
46 / 18 Ơi   46 / 42 Bao   45 / 35 Thanh
44 / 42 Cao   44 / 29 Ta   43 / 30 Gia
43 / 15 Những   43 / 20 Chua   41 / 37 Quanh
40 / 25 Goi   39 / 30 Nhau   39 / 17 Cau
39 / 37 Chung   37 / 17 Thương   37 / 16 Cầu
 
Count Word   Count Word   Count Word
36 / 30 Nghe   36 / 31 Hoa   35 / 30 Quan
35 / 20 Keu   34 / 15 Gọi   34 / 15 Kêu
34 / 28 Trao   33 / 16 Nguyen   33 / 11 Không
32 / 24 Nhan   32 / 28 Tuy   32 / 31 Hu
32 / 12   32 / 27 Thu   31 / 15 Nguyện
31 / 8 Hien   31 / 15 Từ   30 / 14 Co
30 / 15   30 / 12 Sẽ   30 / 14 Được
30 / 12 Cả   30 / 15   30 / 28 Em
29 / 18 Lời   28 / 27 Lo   28 / 16 Trai
27 / 10 Biết   27 / 24 Thay   27 / 22 Anh
 
Count Word   Count Word   Count Word
27 / 22 Loi   26 / 24 Danh   26 / 19 Dấu
25 / 12 Mình   25 / 14 Chúa   25 / 15 Se
25 / 12 Thể   25 / 13 Bởi   25 / 14
25 / 12 Tất   25 / 21 Men   25 / 22 Than
24 / 12 Thiên   24 / 12 Mot   24 / 13 Người
24 / 20 On   24 / 16 La   24 / 21 Canh
24 / 13 Sống   23 / 11 Trên   23 / 15 Yeu
22 / 18 Sau   22 / 17 Nho   22 / 15 Đã
21 / 16 Hoi   21 / 18 Cam   21 / 10 Lòng
21 / 16 De   20 / 10 Mọi   20 / 19 Hoan
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 2/Tháng Tư/2019

For God to live in your hearts, you must love.

`