Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Tiếng Việt) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
2697 / 360 A   1 / 1 A-   1 / 1 A-Lo
1 / 1 Ac   8 / 7 Ác   106 / 78 Ai
3 / 2 Âm   5 / 5 Am   20 / 17 Ân
256 / 168 An   1 / 1 Ana   1 / 1 And
246 / 135 Ang   19 / 16 Ánh   29 / 24 Anh
1 / 1 Áo   16 / 15 Ao   4 / 4 Áp
4 / 4 Apparitions   1 / 1 Áp   110 / 52 Au
8 / 7 Ay   966 / 323 B   2 / 1
4 / 4 Ba   1 / 1 Bãi   1 / 1 Bai
247 / 175 Ban   1 / 1 Bàn   10 / 8 Bang
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Bánh   51 / 46 Bao   3 / 3 Bat
4 / 4 Bau   2 / 2 Báu   1 / 1 Bây
1 / 1 Bay   1 / 1 Bày   19 / 15 Be
1 / 1   1 / 1 Ben   9 / 8 Bên
2 / 2   313 / 165 Bi   2 / 2 Bien
14 / 9 Biet   1 / 1 Bijakovici   49 / 34 Bình
20 / 16 Binh   3 / 3 Biến   55 / 26 Biết
1 / 1 Biết   5 / 5 Biểu   5 / 5 Biệt
1 / 1   3 / 3 Boi   2 / 2 Bóng
4 / 3 Bông   2 / 2 Bong   16 / 16 Bu
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Buoi   1 / 1 Buồn   3 / 3 Buộc
4 / 4 Bước   2 / 2 Bản   5 / 3 Bảo
15 / 12 Bất   7 / 7 Bầu   6 / 5 Bắt
7 / 5 Bằng   1 / 1 Bằng   1 / 1 Bẻ
1 / 1 Bến   1 / 1 Bệnh   7 / 7 Bị
9 / 7 Bỏ   2 / 2 Bộ   1 / 1 Bờ
1 / 1 Bời   59 / 40 Bởi   1 / 1 Bởi
15255 / 366 C   12 / 11 Ca   1061 / 71 Các
183 / 22 Cac   26 / 17 Cách   14 / 11 Cach
6 / 6 Cái   9 / 9 Cai   73 / 71 Cám
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Câm   21 / 18 Cam   13 / 10 Can
5 / 3 Càng   26 / 23 Canh   2 / 2 Cánh
58 / 54 Cao   1 / 1 Cao   1 / 1 Câu
39 / 17 Cau   6 / 6 Cenacolo   30 / 14 Co
125 / 44   1 / 1 Coi   2 / 2 Côi
4 / 2 Colo   4 / 4 Còn   5843 / 454 Con
2 / 2 Cong   5 / 5 Công   1 / 1 Con
1 / 1 Còn   2 / 2 Có   141 / 101 Cu
72 / 23 Cua   1 / 1 Cui   9 / 9 Cung
15 / 11 Cùng   6 / 4 Cuoc   1 / 1 Cuoi
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Cuu   1 / 1 Cuối   1 / 1 Cuốn
51 / 31 Cuộc   26 / 20 Cũng   2 / 2 Cơn
1 / 1 Cưu   1 / 1 Cười   3 / 3 Cạnh
2 / 1 Cạnh   74 / 40 Cả   15 / 15 Cải
1 / 1 Cải   24 / 18 Cảm   1 / 1 Cảm
1 / 1 Cản   4 / 4 Cảnh   1 / 1 Cấn
1 / 1 Cầm   13 / 10 Cần   147 / 60 Cầu
1 / 1 Cẩu   13 / 12 Cậy   6 / 5 Cố
1 / 1 Cởi   4 / 3 Cụ   394 / 71 Của
3 / 2 Của   4 / 4 Cứ   15 / 13 Cứu
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Cử   3 / 3 Cửa   9 / 7 Cửu

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Mười Hai/2022

For God to live in your hearts, you must love.

`