Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Tiếng Việt) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
2669 / 356 A   1 / 1 A-   1 / 1 A-Lo
1 / 1 Ac   3 / 3 Ác   97 / 71 Ai
3 / 2 Âm   5 / 5 Am   234 / 156 An
16 / 14 Ân   1 / 1 Ana   1 / 1 And
242 / 133 Ang   28 / 23 Anh   19 / 16 Ánh
16 / 15 Ao   1 / 1 Áo   3 / 3 Áp
4 / 4 Apparitions   110 / 52 Au   8 / 7 Ay
953 / 319 B   2 / 1   4 / 4 Ba
1 / 1 Bai   1 / 1 Bãi   1 / 1 Bàn
236 / 165 Ban   10 / 8 Bang   3 / 3 Bánh
 
Count Word   Count Word   Count Word
50 / 45 Bao   3 / 3 Bat   4 / 4 Bau
2 / 2 Báu   1 / 1 Bay   1 / 1 Bày
1 / 1 Bây   1 / 1   19 / 15 Be
1 / 1 Ben   8 / 7 Bên   313 / 165 Bi
1 / 1   2 / 2 Bien   14 / 9 Biet
1 / 1 Bijakovici   27 / 21 Bình   20 / 16 Binh
3 / 3 Biến   51 / 22 Biết   5 / 5 Biểu
5 / 5 Biệt   1 / 1   3 / 3 Boi
4 / 3 Bông   2 / 2 Bong   2 / 2 Bóng
16 / 16 Bu   1 / 1 Buoi   1 / 1 Buồn
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Buộc   3 / 3 Bước   1 / 1 Bản
7 / 4 Bảo   13 / 10 Bất   4 / 4 Bầu
1 / 1 Bắt   6 / 4 Bằng   1 / 1 Bằng
2 / 2 Bẻ   1 / 1 Bệnh   3 / 3 Bị
6 / 4 Bỏ   2 / 2 Bộ   1 / 1 Bời
46 / 26 Bởi   1 / 1 Bởi   15111 / 362 C
12 / 11 Ca   805 / 46 Các   183 / 22 Cac
23 / 14 Cách   14 / 11 Cach   9 / 9 Cai
2 / 2 Cái   21 / 18 Cam   47 / 46 Cám
1 / 1 Câm   9 / 7 Can   5 / 3 Càng
 
Count Word   Count Word   Count Word
26 / 23 Canh   1 / 1 Cánh   52 / 48 Cao
2 / 2 Cao   1 / 1 Câu   39 / 17 Cau
6 / 6 Cenacolo   30 / 14 Co   107 / 30
1 / 1 Coi   2 / 2 Côi   4 / 2 Colo
4 / 4 Còn   5534 / 425 Con   4 / 4 Công
2 / 2 Cong   1 / 1 Con   1 / 1 Còn
1 / 1 Có   139 / 99 Cu   72 / 23 Cua
1 / 1 Cui   9 / 9 Cung   10 / 8 Cùng
6 / 4 Cuoc   1 / 1 Cuoi   1 / 1 Cuu
1 / 1 Cuối   1 / 1 Cuốn   43 / 24 Cuộc
 
Count Word   Count Word   Count Word
19 / 14 Cũng   2 / 2 Cơn   1 / 1 Cưu
1 / 1 Cười   3 / 3 Cạnh   2 / 1 Cạnh
60 / 29 Cả   10 / 10 Cải   1 / 1 Cải
20 / 14 Cảm   1 / 1 Cảm   1 / 1 Cản
1 / 1 Cảnh   1 / 1 Cấn   1 / 1 Cầm
13 / 10 Cần   105 / 38 Cầu   1 / 1 Cẩu
6 / 5 Cậy   6 / 5 Cố   5 / 3 Cụ
322 / 46 Của   4 / 4 Cứ   9 / 9 Cứu
1 / 1 Cử   3 / 3 Cửa   9 / 7 Cửu

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Bảy/2020

For God to live in your hearts, you must love.

`