26. výročí mariánských zjevení v Medžugorje

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano

Oslava 26. výročí mariánských zjevení v Medžugorje

„Velebí má duše Pána a duch můj jásá v Bohu mém Spasiteli“. Těmi slovy po dobu celé novény po mši svaté medžugorští vizionáři, věřící a poutníci děkovali za milost, kterou Bůh prokázal Medžugorji a celému světu za těchto 26 roků mariánských zjevení.

Byly to dny intenzivní modlitby v kostele a na kopcích, dny intenzivního svátostného života. Více než padesát kněží zpovídalo, stovky kněží koncelebrovaly. Mše svaté byly slaveny v patnácti jazycích, tisíce poutníků se sjelo ze všech končin světa. Z blízkého i vzdáleného okolí přišli poutníci pěšky v noci ze 24. na 25. června.

Během novény se lidé každé odpoledne v 16 hodin modlili růženec na Kopci zjevení a Mariino Magnifikat po večerní mši svaté.

V sobotu 23. června v čase mezi večerní mší svatou a adorací fra Šimun Šito Ćorić spolu s medžugorským farním sborem Královny míru a dětským sborem Golubići mira vedl příležitostný koncert. V neděli 24. června ráno se konal tradiční Pochod míru s modlitbami za mír. Večerní mši svaté předsedal fra Mijo Džolan, OFM provinciál Bosny Srebrene. Koncelebrovalo 120 kněží. Od 22 do 23 hodin bylo klanění Nejsvětější svátosti oltářní na vnějším oltáři. Vedl je fra Ljubo Kurtović. Od 23 hodin do 5 ráno pokračovalo tiché klanění ve farním kostele.

V samotný den výročí se slavily mše svaté v chorvatském jazyce od 5 do 11 hodin každou hodinu. Mši svaté v 11 hodin předsedal hercegovinský provinciál a medžugorský farář fra Ivan Sesar. Odpoledne byla ještě jedna mše svatá v 16 hodin a večer potom od 19 hodin velká, slavnostní mše svatá. Té jako hlavní koncelebrant předsedal a kázal fra Zoran Senjak, nemocniční duchovní v Záhřebě. Kocelebrovalo 200 kněží.

V den výročí a předcházející den se mše svaté slavily v 16 jazycích – anglicky, francouzsky, německy, italsky, španělsky, flámsky, portugalsky, rumunsky, slovinsky, slovensky, česky, polsky, maďarsky, arabsky, korejsky, chorvatsky. Poutníci přijely ze 40 zemí a ze všech kontinentů, též z Brazílie, Karibských ostrovů, z USA, Kanady, Ugandy, Indie… a byly zde z většiny evropských zemí.

Večerní mši svatou provázel medžugorský farní sbor Královny míru a dětský sbor pod vedením sestry Slavice Kožul.

Dva biskupové v Medžugorji na výročí zjevení

Na výročí zjevení byli v Medžugorji dva biskupové: Mons. Emilio Ogñénovich, penzionovaný arcibiskup Mercedes-Lujána (Argentina), a Mons. Geevarghese Divannasios Ottathengil, malankarský biskup biskupství Battery (Kerala, Indie).

Mons. Ogñénovich přišel se skupinou poutníků z Argentiny, a Mons. Ottathengil se skupinou poutníků ze Švýcarska.

V obou případech to byla již druhá návštěva Medžugorje.

Pochod míru

Pochod míru z Humce do Medžugorje se již tradičně koná 24. června, na svátek sv. Jana Křtitele.

I letos vykročily v modlitbách za křížem tisíce poutníků, které nezbavilo odvahy ani prudké červnové slunce.

Čtrnáct kilometrů dlouhý pochod se zpěvem a modlitbami růžence se vydal od františkánského kláštera na Humci v 6 hodin ráno, aby byl krátce před desátou hodinou uzavřen požehnáním Nejsvětější svátostí oltářní.

První pochod míru byl spontánní akcí. Bylo to v době, kdy zuřila válka a poutníci se neodvažovali přijít do Medžugorje. Skupina přátel Medžugorje z různých zemí se domnívala, že je nemyslitelné, aby Medžugorje byla uzavřená pro všechny ty, kteří se chtějí modlit za mír. Poutníci z různých měst Evropy, které duchovně vedl zesnulý Mons. Pavel Hnilica se sešli v Anconě odkud připluli lodí do Splitu. Na lodi slavili mši svatou a měli celonoční klanění. Tak se s Nejsvětější svátostí oltářní dostali na Humac odkud pěšky v modlitbách došli do Medžugorje, aby oslavili výročí zjevení. Tehdy neměli ani tušení kolik chorvatských obránců je z povzdálí sledovalo, aby zajistili jejich bezpečnost.

Od toho dne se obnovil modlitební program přerušený kvůli válečnému nebezpečí. Od té doby se každým rokem koná Pochod míru – pochod plný radosti, kajícnosti a modliteb za mír.

Výročí medžugorských zjevení ve světě

Přátelé Medžugorje po celém světě spojení do různých organizací, mírových center a modlitebních skupin oslavili 26. výročí zjevení Královny míru.

Hlásili se nám přátelé z Libanonu, z Oregonu, USA, kteří se spojují s modlitbami poutníků a farníků.

V USA, v Oregonu, organizoval „Center for Peace West“ večerní modlitební program jako v Medžugorji. Do toho programu se zapojil i Mons. Kenneth Donald Steiner, pomocný biskup Portlandu.

V Libanonu organizovalo sdružení Přátel Panny Marie Královny Míru již po sedmé novénu modliteb a půstu za milost míru a jednoty v Libanonu. Do této novény jsou zapojeni i libanonští biskupové.

 

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`