Velikonoce a Květná Neděle v Medžugorje 2011

Ježíš z mrtvých vstal! Aleluja!

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Polski

"Pokoj vám! Jako mne poslal Otec, tak i já posílám vás."
(Evangelium podle Jana 20,21)

Všem farníkům, poutníkům, přátelům, dobrodincům a všem lidem dobré vůle

Šťastné a požehnané velikonoce!

Farář a medžugorští františkáni

Fotografie

Velikonoce v Medžugorje, 2011

Květná Neděle v Medžugorje, 2011

 

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`