Medjugorje Mladifest 2009

20. festival mládeže v Medžugorji

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano, Polski

Dvacáté mezinárodní modlitební setkání mladých-Mladifest, které začalo v Medžugorji 1. srpna 2009, mší svatou, kterou vedl provinciál Hercegovinské františkánské provincie, dr. fra Ivan Sesar, skončilo 6. srpna, ve svátek Proměnění Páně, mší svatou na Križevaci v 5 hodin ráno, při které koncelebrovalo 80 kněží, předsedal jí dr. fra Miljenko Šteko, vikář františkánské provincie. Dosud nejvíce navštívený, jubilejní, dvacátý Mladifest, který vedl fra Danko Perutina, proběhlo v nejlepším pořádku a v radostném ovzduší, charakterizován modlitbou, klaněním Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní, přednáškami a písněmi účastníků z 69 zemí, ze všech pěti kontinentů.

Po prvé se Festivalu organizovaně účastnili i mladí z Dánska. Program byl zahájen ranní modlitbou v 9 hodin, po ní následovala svědectví, katecheze a písně. Po vícejazykovém ovzduší modlitby Růžence, který začínal v 18 hodin, následovala každý den mše svatá, která byla každodenním ústředním setkáním všech a začínala v 19 hodin. Pravidelně se jí účastnilo více než 500 kněží. K desetitisícům mladých z celého světa, kteří pravidelně sledovali program v 16 jazycích se připojovali mladí z Medžugorje, Hercegoviny, Bosny a Chorvatska.
Během festivalu mluvili k účastníkům svědci nejrůznějších profilů a služeb: biskupové, kněží, řeholníci, řeholnice, vynikající lékaři, spisovatelé a různí společenští činitelé křesťanského zaměření. Zvláště dojemná svědectví mladým poskytly katolické manželské páry s četnými dětmi a představitelé sdružení, která bojují za ochranu a úctu k lidskému životu od jeho přirozeného početí až do přirozené smrti. Se svým svědectvím „nového života“ se představili i členové komunity „Milosrdný Otec", kterou vede fra Svetozar Kraljević, a založil ji zesnulý fra Slavko Barbarić, který před dvaceti roky také založil Mladifest v Medžugorji. Své svědectví o životě v pekle drogy a cestě uzdravení a všechno související s poselstvím spásy a cestou uzdravení, která se naplňuje v tajemství Ježíše Krista, Vykupitele, osvobozujícího člověka od hříchu ve všech jeho podobách, dojemně ztvárnili na vnější scéně členové komunity Cenacolo.
Nezapomenutelné bylo i tradiční procesí farností Medžugorje 3. srpna, okrášlované nepřehlednou záplavou krásy mladých všech barev a ras, jazyků a národů, která se projevovala v modlitbách a písních a loučích a vlajkách s nápisy všech míst a zemí.
Události festivalu hudbou a písněmi provázel mezinárodní sbor a orchestr pod vedením prof. Martina Pere Borase, který shromáždil mladé hudebníky ze 23 zemí. Podle svědectví mnohých se nejkrásnější zážitky medžugorského festivalu mládeže vážou na svátost smíření, zpověď. Mladým, kteří stáli v dlouhých řadám ve frontě na svátost smíření v horkém Medžugorském podnebí bylo ke svátosti smíření k dispozici více než 600 kněží. Mladé první i poslední večer oslovil i medžugorský farář, fra Petar Vlašić, který je pozval na 21. Mladifest, který se v Medžugorji bude konat v srpnu 2010.
Celý program Mladifestu v přímém přenosu přenášela radiostanice "Mir" Medžugorje a německé informační centrum pro Medžugorje (www.medjugorje.de), španělské informační centrum pro Medžugorje (www.centromedjugorje.org) a rakousské Kath.net (www.kathtube.com). Přímo obrazem a zvukem přenášely události v chorvatštině, němčině, angličtině, španělštině a italštině. Festival provázely i četné televizní ekipy, a satelitem většinu událostí přímo přenášelo jihoamerické televizní studio „Maria vision“.

 

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`