Aktuality z Medžugorje za měsíc červen 2010

Patnáctý mezinárodní seminář pro kněze

Patnáctý mezinárodní seminář pro kněze byl zahájen vzýváním Ducha svatého a mší svatou v 19. hodin na vnějším oltáři v Medžugorji v pondělí 28. června 2010.

Mši svaté předsedal dr. fra Ivan Sesar, provinciál Hercegovinské františkánské provincie z Mostaru. Koordinátorem semináře byl dr. fra Miljenko Šteko.

Tématický rámec tohoto mezinárodního semináře, který trval do soboty 3. července, je: „Stateční buďte, já jsem přemohl svět!“ (J 16,33) Přednášejícími semináře byli medžugorští františkáni: fra Tomislav Pervan, fra Miljenko Šteko, fra Danko Perutina a fra Svetozar Kraljević.

S pomocí řady simultánních tlumočníků, kteří tlumočili pro zúčastněné kněze se seminář vysílal v přímém přenosu v chorvatštině, němčině, angličtině, španělštině, italštině prostřednictvím internetu na: (www.kathtube.com).

Tato mezinárodní setkání byla zahájena v létě 1996, jako odpověď na požadavky samotných kněží, po domluvě se spolubratřími, kteří byli v duchovní správě v Medžugorji, fra Slavko Barbarić organizoval první seminář, a potom, semináře přerůstají v pravidelná setkání kněží, která jsou zde uspořádána jednou do roka, obvykle v týdnu po výročí mariánských zjevení ve farnosti Medžugorje.

Statistika za červen 2010

Počet podaných svatých přijímání: 182 500

Počet koncelebrujících kněží: 4 932 (164 denně)

 

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`