Aktuality z Medžugorje za měsíc září - říjen 2011

Slavnostní sliby mladých františkánů v Medžugorji, 18.9.2011

V neděli, 18. září 2011., na slavnostní večerní mši svaté v 18 hodin, na vnějším oltáři za farním kostelem sv. Jakova apoštola v Medžugorji, trojice mladých františkánských bohoslovců, členů Hercegovinské františkánské provincie Nanebevzetí BDM z Mostaru, složila své slavnostní (doživotní) sliby. Fra Josip Serđo Ćavar a fra Mario Ostojić jsou z farnosti Medžugorje, a fra Stanko Ćosić je původem z farnosti Presvetoga Trojstva, Buhovo. Po několikaleté přípravě a měsíčních duchovních cvičeních jejich sliby přijal o. provinciál, dr. fra Ivan Sesar, předsedající mešní slavnosti. Liturgii vedl fra Vjekoslav Milićević, a zpěvem ji provázeli mladí františkáni Hercegovinské františkánské provincie. Všechny na závěr pozdravil medžugorský farář, fra Petar Vlašić, který osobně blahopřál oslavencům a jejich rodinám.

Medžugorská statistika za měsíc září 2011

Počet podaných svatých přijímání: 300.500

Počet koncelebrujících kněží: 5.441 (181 denně)

Statistika za měsíc říjen 2011

Počet podaných svatých přijímání: 251.500

Počet koncelebrujících kněží: 4.539 (146 denně)

Třicet roků Medžugorje

Při příležitosti 30. výročí mariánských zjevení v Medžugorji medžugorský farní úřad a redakce odborného časopisu Hercegovina franciscana, 5. října 2011, zorganizovaly sympozium Třicet roků Medžugorje, které se konalo ve Dvoraně Jana Pavla II. v Medžugorji. Sympozia se účastnili významní teologové, historici, sociologové a psychologové z vlasti i zahraničí. Dále i ti, kteří z blízkosti provázejí medžugorské události, jak v minulosti tak i současnosti. Sympozium bylo otevřeného typu a byli na ně pozváni zejména farníci, poutníci, ale zvláště i medžugorští průvodci a pracovníci Informačního centra Mir Medžugorje. Přednášky ze sympozia budou otištěny v následujícím čísle časopisu Hercegovina franciscana do vánoc letošního roku a v plánu je také vydání zvláštního sborníku.

Oslava svátku sv. Františka

Slavnost sv. Františka, zakladatele františkánského řádu, byla slavnostně oslavena v úterý, 4. října. Tradiční slavnostní obřad Zesnutí sv. Františka nebo jak bývá také nazýván ''Memoria Transitus'', vytvářející liturgický obřad, je slaven ve večerní mši svaté, v předvečer slavnosti na vnějším oltáři farního kostela svatého Jakuba. Obřadu se účastnili medžugorští členové Framy, řeholní sestry františkánky a františkáni na službě v Medžugorji. Hudebně obřad provázel medžugorský Velký farní sbor. Obřadu se zúčastnilo i mnoho poutníků, kteří v mariánském měsíci říjnu pobývali v Medžugorji.

 

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`