Dotazník

Pro veškerá duchovní povolání získaná na základě Medžugorských zjevení

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Polski

Vážený,
při setkání s poutníky jsme se dozvěděli, že jste v Medžugorji prožil výraznou duchovní proměnu. Ale nemáme dost písemných svědectví o konkrétních plodech a tak vás prosíme, abyste vyplnil tento dotazník. Informace z něj získané budeme používat výhradně pro potřeby Informačního centra Mir Medjugorje. Předem vám děkujeme.

Účel a cíl tohoto dotazníku je vytvoření seznamu kněží, kteří získali kněžské povolání prostřednictvím Medžugorje. Proto bychom vás požádali, abyste vyplnil následující údaje. (STEJNĚ TAK PROSÍME I VŠECHNY ŘEHOLNÍ SESTRY, KTERÉ SVÉ POVOLÁNÍ ZÍSKALY V MEDŽUGORJI?)

Jméno a příjmení:

Název diecéze nebo řeholního společenství:

  • Diecézní kněz
  • Řeholník (který řád)
  • Jáhen
  • Student teologie

Adresa:

Telefon:

Mobil:

Kdy jste Medžugorje navštívil poprvé?

Kolikrát jste dosud byl v Medžugorji?

Na jednu stránku nám stručně napište, jakým způsobem mělo Medžugorje vliv na Vaše rozhodnutí stát se knězem?

Váš názor na Medžugorje ?

Kdy jste se rozhodl pro studia teologie?

Kde jste studoval (od……..do……..)?

Datum svěcení:

Kde a v jaké funkci jste dosud působil jako kněz?

Odpověď zašlete do 1.1. 2010 na e-mail adresu: vianney500@gmail.com

 

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`