Pan Rateb Rabie, prezident Křesťanského ekumenického společenství na návštěvě Medžugorje

Other languages: English, Čeština, Hrvatski, Italiano

V Medžugorji byl také pan Rateb Rabie, prezident Křesťanského ekumenického společenství. Novináři radiostanice Mir Medžugorje s ním připravili rozhovor. Pan Rateb je Křesťan z Palestiny, narodil se v Jordánu, protože jeho rodiče byli donuceni opustit Jeruzalém v roce 1948. Později odešel do USA, oženil se a žije tam již 35 roků.

O své životní cestě říká: "Byl jsem prakticky zaměřený člověk, pracoval jsem a uvažoval jen nad tím, jak získat moc a peníze. Tehdy jsem dostal pozvání do Svaté země a pocítil jsem, že potřebuji udělat něco křesťany a mír. Po třech letech jsem pochopil, že si musím vybrat jestli chci pokračovat dál ve svém zaměstnání nebo jestli chci pokračovat ve svém poslání, protože jsem nemohl dělat oboje současně. Rozhodl jsem se pro toto a mohu říci, že teď jsem šťastný. Mám 4 dcery a mojí rodině se to zpočátku nijak nelíbilo, protože nemohli pochopit co je to ta nezisková organizace.“ Dále předtavil i sdružení – společenství, kterému předsedá, a které má dvě centra - jedno ve Washingtonu, a druhé v Betlémě, ve Svaté zemi. Komunita začala působit před 14 roky se záměrem podpořit křesťany ve Svaté zemi. Milion křesťanů ze Svaté země žije v diaspoře po celém světě, a toto společenství se snaží jejich prostřednictvím pomoci malému ekumenickému společenství křesťanů ve Svaté zemi. Mají asi 500 dobrovolníků a ticíce dalších lidí, kteří pomáhají nejrůznějším způsobem. Politika je nezajímá. Medžugorje je přitáhlo poselstvím míru a jsou tu mnohé další souvislosti se Svatou zemí. Zvláště zdůrazňuje mír jako misii společenství, které vede: „Dalším posláním našeho společenství je založit mír mezi Araby a Izraelci, mezi muslimy a Židy, protože my křesťané jsme most, který má pomoci k nastolení míru. Věřím, že i Panna Maria medžugorská od nás žádá mír. Uvažoval jsem jak přijít sem, abych se s Ní setkal, abych si s Ní promluvil a abych byl blízko Ní již tím samotným, že jsem v Medžugorji. Dlouho jsem si přál, přijít sem, protože mnoho lidí, se kterými se scházíme a kteří spolupracují jako dobrovolníci, zde byli už jednou nebo dvakrát a říkali mi, abych i já sem jel a přivezl jim požehnání z Medžugorje. (...) Cítím, jak jsem požehnaný, co jsem tady, jsem plný nadšení k tomu, abych se vrátil a novým způsobem přinášel mír Svaté zemi. Medžugorje nás při bližuje Panně Marii, která nás svým učením, radami, pokyny usměrňuje, že máme vnášet mír do Svaté země, a všechny lidi, kteří jsou milovníky míru, pozvat, aby přijeli do Svaté země, do Betléma, města Míru, kde se zrodil Princ Míru, abychom se modlili všichni společně za víru, křesťané, Židé, muslimové, všichni společně. Doufáme, že společně s mons. Leonardem, arcibiskupem z Belgie a s patriarchou Jeruzaléma, Fouadom Twalom, a mnohými dalšími lidmi, kteří se k nám připojí, zorganizujeme první modlitební setkání za mír v Betlémě. Doufáme, že do Betléma přijdou tisíce lidí a že tak svojí modlitbou řekneme světu – My potřebujeme mír ve Svaté zemi, protože když budeme mít mír v zemi našeho Pána, bude mír všude! Téma modlitebního programu je „Donesme mír lidstvu, tak, jak ho přineseme Svaté zemi“ Potom pokračuje: „Je to poprvé co organizujeme něco podobného, a nevíme, s jakými potížemi se můžeme setkat a co se může všechno stát, protože Zlý může jít proti nám. Pevně věříme, že v tom uspějeme a že je Panna Maria medžugorská s námi, a tak cítíme, že jsme s Ní v dobrých rukách. Je to způsob, jak spojit Medžugorje se Svatou zemí, protože je Svatá země její domov, protože tam porodila svého Syna, kterého všichni následujeme. Ona vyzývá k míru ve Svaté zemi a tak i do Medžugorje přišla záměrně, do země, která byla dlouho pod vládou komunizmu. (...) První poznatky o Medžugorji se mi dostaly před deseti roky. Slyšel jsem, že se Panna Maria zde zjevuje, ale nevěnoval jsem tomu mnoho pozornosti. Jak jsem se začal setkávat s lidmi, kteří již byli v Medžugorji hovořili jsme s nimi o Medžugorji a hledali jsme způsob, jak nastolit mír ve Svaté zemi, všichni jsme se shodli, že potřebujeme Medžugorje, aby nám pomohlo v naplnění naší misie. Jezdím do Svaté země čtyřikrát do roka, ale cítil jsem, že mi něco chybí. Potřeboval jsem přijet do Medžugorje, zažít je, být s místními lidmi a tak naplnit svoji duchovní potřebu a doplnit svoji intuici, že mám pokračovat v misi, se kterou jsem začal. Misi pro mír. Medžugorje v budoucnosti vidím jako vůdce, Pannu Marii jako Ženu víry, která svět učí míru a doufám a jsem si i jist, že Panna Maria medžugorská bude při nás a že se naplní její touha po míru ve světě. (...) a Panna Maria do Medžugorje přišla žádat mír. Její zjevení jsou znamením něčeho, a tak se na to musíme i dívat, a všechno to spojovat se Svatou zemí. Domnívám se, že je dost lidí ve Svaté zemi seznámeno s událostmi v Medžugorji, ale ještě ne tolik, kolik by mělo být.“ Pan Rateb nazávěr poděkoval slovy: „Děkuji vám za příležitost být zde s Pannou Marií a cítím, jak jsem požehnaný a že začnu více pracovat na svém životě a začnu ho měnit až se vrátím a začnu se věnovat modlitbě za mír pro lidstvo.“ V jeho doprovodu byla i Sabrina Čović z Paříže a připomněla, jak je dva v roce 2007 seznámili společní přátelé a pozvali ji, aby přijela do Washingtonu. "Byla jsem tak šťastná, když mi Rateb jeden den řekl, že se ve svém nahuštěném pracovním programu měl sejít s králem Jordánu, ale nedostavil se na tu schůzku, protože místo krále se jel podívat na Královnu, sem do Medžugorje. Sám Rateb říká, že mnozí jeho voluntéři a lidé se kterými pracuje a kteří byli v Medžugorji, se ho ptají, proč nemají užší spojení s Medžugorjem, protože Medžugorje změnilo jejich život. Začali být aktivní v pomoci lidem ve svých kostelích a v ECF po svých osobních zážitcích v Medžugorji. Myslím, že je to něco neocenitelného a že je to pouto překrásné. Kromě toho i sám Rateb řekl, že přes všechny svoje povinnosti si najde týden a přijede znovu do Medžugorje se svými přáteli.

(...) "Rateb je člověk víry, člověk, který je aktivní v duchovní oblasti. Ale jeho organizace ECF není ani církevní ani teologická. On působí jako prodloužená ruka mons. Twala, latinského patriarchy, pro všechny potřebné věci jen ne teologické." - dodala na konec Sabrina Čović

 

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`