Svatba vizionářky Vicky

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano

V sobotu 26. 1. 2002 ve farním kostele sv. Jakova v Medžugorji uzavřeli sňatek manželský vizionářka Vicka Ivanković a Marijo Mijatović. Jejich manželství požehnal medžugorský farář fra Branko Radoš při mši svaté, kterou s ním koncelebroval Fra Jozo Zovko, fra Ivan Landeka a dvacet kněží z celého světa.

Na svatbu stále usměvavé medžugorské farnice Vicky, která má nadále denní zjevení, se do Medžugorje sjely stovky přátel z celého světa a třicet fotografů a novinářů. Sňatek pro ni znamená, že od této chvíle vedle ní stojí člověk se kterým se navěky spojila láskou a který jí bude jistou oporou ve službě poselstvím Panny Marie i věřícím, kteří ve dne v noci přicházejí a pátrají po světle na své křesťanské životní cestě. Právě o tom také hovořil fra Branko ve svatební promluvě na téma z evangelia: sůl země a světlo světa. Vicka ve službě poselstvím Panny Marie a Mario mnohaletý spolupracovník fra Slavka Barbariće v Majčině selu (sirotčinci) již dosud mnohým přinesli mnoho světla a podali mnoho křesťanské soli, která dává životu chuť. Od nynějška to budou činit spolu, s křížem v ruce, s Ježíšem, který je nejsilnějším poutem jejich lásky (v Medžugorji se uzavírá manželství přísahou na kříž, který dostávají snoubenci od kněze).

Po obřadech Vicka a Marijo svěřili v modlitbě své manželství Panně Marii, Královně míru u její sochy v kostele. Při slavnosti zpívali chlapci a dívky z Komunity CENACOLO, k nimž se při této příležitosti připojila i sestra Elvíra (která přijela na Vicčinu svatbu z Itálie) a na okamžik i samotní novomanželé.

Vicka bude užívat příjmení svého manžela a přestěhuje se do jeho domu v blízkosti Medžugorje, ale své svědectví poutníkům bude nadále podávat na schodech svého rodného starého domu v Bijakovići.

V pondělí, 28. ledna odjeli novomanželé do Říma, kde přijmou ještě i papežské požehnání, které v těchto dnech každým rokem uděluje novomanželským párům.

Bůh jim žehnej a dej sílu, aby vytrvali ve společné lásce a službě, jak to činili již dosud.

Radujme se s nimi!

Fotografie

 

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`