Poselství z Medžugorje, 25. ledna 2005


 

Poselství z Medžugorje, 25. ledna 2005 [O]

Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás znovu vyzývám k modlitbě. Modlete se, dítka, za jednotu křesťanů, aby všichni byli jedno srdce. Jednota bude skutečně mezi vámi nakolik se vy budete modlit a odpouštět. Nezapomeňte: láska zvítězí jenom, když se modlíte a vaše srdce se otevře.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`