Medjugorje WebSite - Aktualizace za měsíc únor, 2014

2. únor 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Mateřskou láskou si přeji vás naučit upřímnosti, protože si přeji, abyste ve svém působení, jako apoštolové, byli přesní, rozhodní a především upřímní. Přeji si, abyste milostí Boží byli oteření pro požehnání. Přeji si, abyste půstem a modlitbou vyprosili od Nebeského Otce poznání přirozeného, svatého – Božského. Naplnění poznáním pod záštitou mého Syna a mne, budete mými apoštoly, kteří budou umět šířit slovo Boží ke všem těm, kteří o něm nevědí, a budete umět přejít překážky, které vám budou stát v cestě. Děti moje, s požehnáním na vás sestoupí milost Boží, a vy ji budete moci udržet půstem, modlitbou, pročištěním a usmířením. Budete mít činorodost, kterou od vás žádám. Modlete se za svoje pastýře, aby paprsek Boží milosti ozářil jejich cesty. Děkuji vám.
8. únor 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message February 2 2014
 • Italiano - Messaggio, 2 febbraio 2014
 • English - Message, February 2, 2014
 • Español - Mensaje, 2 de febrero de 2014
 • Hrvatski - Poruka, 2. veljača 2014.
 • Français - Message, 2. février 2014
 • Português - Mensagem, 2014.g. 2. fevereiro
 • Polski - Orędzie 2. luty 2014r
 • Čeština - Poselství 2. února 2014
 • Slovenčina - Posolstvo, 2. február 2014
 • Română - Mesaj din 2 februarie 2014
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. februar 2014
25. únor 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! Vidíte, slyšíte, cítíte, že v srdcích mnohých lidí není Bůh. Nechtějí ho, protože jsou daleko od modlitby a nemají mír. Vy, dítka, se modlete, žijte Boží přikázání. Vy buďte modlitba, vy kteří jste od samotného počátku řekli „ano“ mojí výzvě. Svědčte o Bohu a mojí přítomnosti a nezapomeňte, dítka, já jsem s vámi a mám vás ráda. Den za dnem vás všechny obětuji svému Synu Ježíšovi. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`