Medjugorje WebSite - Aktualizace za měsíc duben, 2014

2. duben 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, mateřskou láskou vám chci pomoci, aby váš život modlitby a pokání byl pravým pokusem o přibližování se mému Synu a jeho božskému světlu, abyste se uměly odloučit od hříchu. Každá modlitba, každá mše i každý půst jsou pokusem o přiblížení mému Synu, připomínkou jeho slávy a útočištěm před hříchem. Jsou cestou k novému sjednocení dobrého Otce a jeho dětí. Proto, moje drahé děti, otevřeným srdcem, plným lásky, vzývejte jméno Nebeského Otce, aby vás osvítil Duchem Svatým. Skrze Ducha Svatého se stanete pramenem Boží lásky. Z toho pramene budou pít všichni ti, kteří neznají mého Syna, všichni ti, kteří žízní po lásce a míru mého Syna. Děkuji vám! Modlete se za svoje pastýře. Já se za ně modlím a přeji si, aby vždycky cítili požehnání mých mateřských rukou a podporu mého mateřského srdce.
25. duben 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message April 2 2014
 • Italiano - Messaggio, 2 aprile 2014
 • English - Message, April 2, 2014
 • Deutch - Botschaft 2. April 2014
 • Español - Mensaje, 2 de aprile de 2014
 • Français - Message, 2. avril 2014
 • Čeština - Poselství 2. dubna 2014
 • Hrvatski - Poruka, 2. travanj 2014.
 • Polski - Orędzie 2. kwiecień 2014r
 • Română - Mesaj din 2 aprile 2014
 • Português - Mensagem, 2014.g. 2. abril
 • Русский - Послание, 2 Апрель, 2014
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. april 2014
 • Slovenčina - Posolstvo 2. apríl 2014
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Tư 2014
 • Kiswahili - Karibuni Ujumbe, 2 Aprili 2014
25. duben 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! Otevřte svá srdce milosti, kterou vám Bůh dává přese mne, jako květ, který se otevírá teplým paprskům slunce. Buďte modlitba a láska pro všechny ty, kteří jsou daleko od Boha a Jeho lásky. Já jsem s vámi a za vás všechny se přimlouvám před svým Synem Ježíšem a miluji vás nesmírnou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`