Medjugorje WebSite - Aktualizace za rok 2015

2. leden 2015 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Zde jsem mezi vámi jako matka, která vám chce pomoci, abyste poznaly pravdu. Zatímco jsem žila váš život na zemi jsem já měla poznání pravdy a tím samotným kousek Ráje na zemi. Proto vám, svým dětem, přeji totéž. Nebeský Otec si přeje čistá srdce naplněná poznáním pravdy. Přeje si, abyste milovaly všechny ty se kterými se setkáváte, protože i já miluji svého Syna ve vás všech. To je počátek poznání pravdy. Vám se nabízejí mnohé falešné pravdy. Překonáte je srdcem očištěným půstem, modlitbou, pokáním a Evangeliem. To je jediná pravda, a je to pravda, kterou vám zanechal můj Syn. Nepotřebujete nad ní mnoho uvažovat. Od vás se žádá, jako jsem to dělala i já, abyste milovaly a dávaly. Děti moje, když milujete, vaše srdce bude domovem mému Synu a mně, a slova mého Syna budou vodítkem ve vašem životě. Děti moje, posloužím si vámi, apoštoly lásky, abych pomohla všem svým dětem, aby poznaly pravdu. Děti moje, já jsem se vždycky modlila za Církev svého Syna, a o totéž prosím i vás. Modlete se, aby vaši pastýři zazářili láskou mého Syna. Děkuji vám.
Panna Maria požehnala všem přítomným a také všechny předměty, které byly přineseny k požehnání.
5. leden 2015 , Aktualizováno 9. leden 2015 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message January 2 2015
 • Italiano - Messaggio, 2 gennaio 2015
 • English - Message, 2 January 2015
 • Español - Mensaje, 2 de enero de 2015
 • Polski - Orędzie 2. styczeń 2015r.
 • Français - Message, 2. janvier 2015
 • Hrvatski - Poruka, 2. siječanj 2015.
 • Deutch - Botschaft 2. Januar 2015
 • Čeština - Poselství, 2. ledna 2015
 • Română - Mesaj din 2 ianuarie 2015
 • Português - Mensagem, 2015.g. 2. janeiro
 • Slovenčina - Posolstvo 2. január 2015
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. januar 2015
 • Русский - Послание, 2 Январь, 2015
 • Nederlands - Boodschap, 2 januari 2015
25. leden 2015 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest, Testimonies, Wide screen
Medjugorje 2013 Festival Des Jeunes
 • Part 1/4
 • Part 2/4
 • Part 3/4
 • Part 4/4
25. leden 2015 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest, Testimonies, Wide screen
Medjugorje 2013 Festival Mlodziezy
 • Część 1/4
 • Część 2/4
 • Część 3/4
 • Część 4/4
25. leden 2015 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest, Testimonies, Wide screen, Italian only
Medjugorje 2013 Festival Dei Giovani
 • Parte 1/4
 • Parte 2/4
 • Parte 3/4
 • Parte 4/4
25. leden 2015 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest, Testimonies, Wide screen
Medjugorje 2013 Youth Festival
 • Part 1/4
 • Part 2/4
 • Part 3/4
 • Part 4/4
25. leden 2015 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! I dnes vás vyzývám, žijte v modlitbě své povolání. Nyní jako nikdy dříve chce Satan udusit svým nakažlivým větrem nenávisti a nepokoje člověka a jeho duši. V mnohých srdcích není radosti, protože není Boha ani modlitby. Nenávist a válka rostou ze dne na den. Vyzývám vás, dítka, začněte znovu s nadšením cestu svatosti a lásky, protože já jsem kvůli tomu přišla mezi vás. Buďme společně láska a odpuštění pro všechny ty, kteří umějí a chtějí milovat jenom lidskou láskou, a ne tou nesmírnou Boží láskou ke které vás Bůh volá. Dítka, ať naději na lepší zítřek máte v srdci stále. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
29. leden 2015 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message January 25 2015
 • Italiano - Messaggio, 25 gennaio 2015
 • English - Message, 25 January 2015
 • Español - Mensaje, 25 de enero de 2015
 • Français - Message, 25. janvier 2015
 • Hrvatski - Poruka, 25. siječanj 2015.
 • Deutch - Botschaft 25. Januar 2015
 • Čeština - Poselství, 25. ledna 2015
 • Magyar - Üzenet, 2015.január 25
 • Polski - Orędzie 25. styczeń 2015r.
 • Română - Mesaj din 25 ianuarie 2015
 • Português - Mensagem, 2015.g. 25. janeiro
 • Slovenčina - Posolstvo 25. január 2015
 • Slovenščina - Sporočilo, 25. januar 2015
 • Русский - Послание, 25 Январь, 2015
 • Nederlands - Boodschap, 25 januari 2015
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Giêng 2015
2. únor 2015 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Hle, zde jsem mezi vámi. Dívám se na vás, usmívám se na vás a miluji vás, jak jen matka může. V Duchu svatém, který přichází skrze moji čistotu, vidím vaše srdce a přináším je svému Synu. Již dlouhou dobu od vás žádám, abyste byly mými apoštoly, abyste se modlily za ty, kteří nepoznali lásku Boží. Žádám modlitbu vyslovovanou z lásky, modlitbu, která koná skutky i oběti. Neztrácejte čas uvažováním o tom, jest-li jste hodni být mými apoštoly. Nebeský Otec bude všechny soudit, a vy Ho milujte a poslouchejte. Vím, že jste z toho všechno zmateni, i ze samotného mého pobytu mezi vámi, ale přijímejte to s radostí a modlete se, abyste pochopily, že jste hodni pracovat pro Nebe. Moje láska je nad vámi. Modlete se, aby moje láska zvítězila ve všech srdcích, protože to je láska, která odpouští, dává a nikdy nepřestává. Děkuji vám.
4. únor 2015 , Aktualizováno 9. únor 2015 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message February 2 2015
 • Italiano - Messaggio, 2 febbraio 2015
 • English - Message, February 2, 2015
 • Español - Mensaje, 2 de febrero de 2015
 • Hrvatski - Poruka, 2. veljača 2015.
 • Deutsch - Mensaje, 2. február 2015
 • Français - Message, 2. février 2015
 • Português - Mensagem, 2015.g. 2. fevereiro
 • Polski - Orędzie 2. luty 2015r
 • Čeština - Poselství 2. února 2015
 • Română - Mesaj din 2 februarie 2015
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Hai 2015
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. februar 2015
 • Nederlands - Boodschap, 2 februari 2015
 • Русский - Послание, 2 Февраль, 2015
25. únor 2015 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás všechny vyzývám: více se modlete a méně povídejte. V modlitbě hledejte vůli Boží a žijte ji podle přikázání, k čemuž vás Bůh vyzývá. Já jsem s vámi a modlím se s vámi. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
2. březen 2015 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Vy jste moje síla. Vy, apoštolové moji, kteří svojí láskou, pokorou a tichou modlitbou, působíte, aby byl poznán můj Syn. Vy žijete ve mně. Vy mě nosíte ve svém srdci. Vy víte, že máte matku, která vás má ráda a která přišla, aby přinesla lásku. Vidím vás v Nebeském Otci, vaše myšlenky, vaše bolesti, trápení, a přináším je svému Synu. Nebojte se, neztrácejte naději, protože můj Syn poslouchá svoji matku. Od doby, kdy se narodil, miluje, a já si přeji, aby tu lásku poznaly všechny moje děti. Aby se mu vrátili ti, kteří Ho kvůli svým bolestem a neporozumění opustili, a aby Ho poznali všichni ti, kteří Ho nikdy neznali. Proto jste tady vy, apoštolové moji, a já jako matka s vámi. Modlete se za pevnost víry, protože z čisté víry přichází láska a milosrdenství. Skrze lásku a milosrdenství pomůžete všem těm, kteří si nejsou vědomi, že si vybírají tmu místo světla. Modlete se za své pastýře, protože oni jsou silou Církve, kterou vám zanechal můj Syn. Skrze mého Syna jsou oni pastýři duší. Děkuji vám.
6. březen 2015 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message March 2 2015
 • Italiano - Messaggio, 2 marzo 2015
 • English - Message, March 2, 2015
 • Español - Mensaje, 2 de marzo de 2015
 • Hrvatski - Poruka, 2. ožujak 2015.
 • Português - Mensagem, 2015.g. 2. março
 • Polski - Orędzie 2. marzec 2013r
 • Français - Message, 2. mars 2015
 • Română - Mesaj din 2 martie 2015
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. marec 2015
 • Русский - Послание, 2 Март, 2015
 • Čeština - Poselství 2. březen 2015
 • Slovenčina - Posolstvo 2. marec 2015
 • Nederlands - Boodschap, 2 maart 2015
 • Deutch - Botschaft 2. März 2015
18. březen 2015 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Vizionářka Mirjana Dragičević-Soldo měla každodenní zjevení od 24. června 1981do 25. prosince 1982. Při posledním každodenním zjevení jí Panna Maria svěřila desáté tajemství a řekla jí, že se jí bude zjevovat 18. března do konce jejího života. Tak tomu je každým rokem. Zjevení začalo 13,47 a trvalo do 13,53 h.
Drahé děti, prosím vás celým srdcem, prosím vás děti, očistěte svá srdce od hříchu a pozvedněte je k Bohu a k věčnému životu. Prosím vás, buďte bdělí a otevření pro pravdu. Nedovolte, aby vás všechno pozemské vzdálilo od poznání pravého uspokojení ve společentví s mým Synem. Já vás vedu cestou pravé moudrosti, protože jenom s pravou moudrostí, můžete poznat pravý mír a pravé dobro. Neztrácejte čas žádáním znamení od nebeského Otce, protože největší znamení vám On již dal, to je můj Syn. Proto, děti moje, modlete se, aby vás Duch svatý mohl uvést do pravdy, pomoci vám, abyste ji poznaly a skrze toto poznání pravdy budete jedno s Nebeským Otcem i mým Synem. To je poznání, které dává štěstí na zemi a otevírá bránu věčného života a bezmezné lásky. Děkuji.
25. březen 2015 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! I dnes mi Nejvyšší dovolí, abych byla s vámi a abych vás vedla na cestě obrácení. Mnohá se srdce uzavřela milosti a ohluchla k mým výzvám. Vy, dítka, se modlete a bojujte proti pokušení a všem zlým plánům, které vám prostřednictvím modernizmu ďábel nabízí. Buďte silní v modlitbě a s křížem v rukou se modlete, aby vás zlo nevyužilo a nezvítězilo ve vás. Já jsem s vámi a modlím se za vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
2. duben 2015 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, vybrala jsem vás, apoštolové moji, protože vy všichni nosíte v sobě něco krásného. Vy mi můžete pomoci, aby láska kvůli které můj Syn zemřel a potom vstal z mrtvých, znovu zvítězila. Proto vás vyzývám, apoštolové moji, abyste se v každém Božím stvoření, ve všech mých dětech, snažili vidět něco dobrého a snažili se je chápat. Děti moje, vy všichni jste bratři a sestry ve stejném Duchu Svatém. Vy naplněni láskou k mému Synu můžete vyprávět všem těm, kteří tu lásku nepoznali to co vy znáte. Vy jste lásku mého Syna poznali, Jeho jste Vzkříšení pochopili, vy s radostí upíráte oči k Němu. Moje mateřské přání je, aby všechny moje děti byly sjednocené v lásce k Ježíšovi. Proto vás volám, apoštolové moji, abyste s radostí žili Eucharistii, protože v Eucharistii se vám můj Syn vždy znovu dává a svým příkladem ukazuje lásku a oběť pro bližního. Děkuji vám.
3. duben 2015 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message April 2 2015
 • Italiano - Messaggio, 2 aprile 2015
 • English - Message, April 2, 2015
 • Deutch - Botschaft 2. April 2015
 • Español - Mensaje, 2 de aprile de 2015
 • Čeština - Poselství 2. dubna 2015
 • Hrvatski - Poruka, 2. travanj 2015.
 • Polski - Orędzie 2. kwiecień 2015r
 • Português - Mensagem, 2015.g. 2. abril
 • Français - Message, 2. avril 2015
 • Română - Mesaj din 2 aprile 2015
 • Latviešu - Vēstījums, 2015.g. 2. aprīlis
 • Nederlands - Boodschap, 2 april 2015
 • Русский - Послание, 2 Апрель, 2015
 • Slovenčina - Posolstvo 2. apríl 2015
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Tư 2015
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. april 2015
4. duben 2015 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Documentary, Wide screen
Medjugorje Tra Dubbi E Certezze

La Chiesa si sta per pronunciare ufficialmente sulle apparizioni mariane a Medjugorje iniziate nel 1981. Mons. D’Ercole dallo studio fa il punto sui dubbi e le certezze intorno al fenomeno Medjugorje attraverso una lunga intervista a Padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, la testimonianza di Nek, il popolare cantautore affezionato al Santuario di Medjugorje, la storia di Gabriele e Daniela, una coppia di sposi in crisi che a Medjugorje ha riscoperto la grazia del matrimonio e infine le voci dei veggenti Mirjana e Jakov, ai quali ogni giorno continua ad apparire la Madonna. (puntata del 28 marzo 2015)

4. duben 2015 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Song lyrics included
Tu Sei Qui You Are Here Figli Del Divino Amore Medjugorje
25. duben 2015 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! Jsem s vámi i dnes, abych vás vedla k spasení. Vaše duše je nepokojná, protože je duch slabý a znavený od všech pozemských věcí. Vy, dítka, se modlete k Duchu svatému, aby vás On proměnil a naplnil svojí silou víry a naděje, abyste byli pevní v tomto boji proti zlu. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás před svým Synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
29. duben 2015 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message April 25 2015
 • Italiano - Messaggio, 25 aprile 2015
 • English - Message, April 25, 2015
 • Hrvatski - Poruka, 25. travanj 2015.
 • Español - Mensaje, 25 de aprile de 2015
 • Deutch - Botschaft 25. April 2015
 • Français - Message, 25. avril 2015
 • Čeština - Poselství, 25. dubna 2015
 • Magyar - Üzenet, 2015.április 25
 • Nederlands - Boodschap, 25 april 2015
 • Polski - Orędzie 25. kwiecień 2015r
 • Русский - Послание, 25 Апрель, 2015
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Tư 2015
 • Slovenščina - Sporočilo, 25. april 2015
 • Slovenčina - Posolstvo 25. apríl 2015
 • Română - Mesaj din 25 aprile 2015
 • Português - Mensagem, 2015.g. 25. abril
 • Suomi - Viesti, 25. huhtikuu 2015
 • Latviešu - Vēstījums, 25.april 2015
2. květen 2015 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, otevřte svoje srdce a pokuste se pocítit, jak velmi vás mám ráda a jak velmi si přeji, abyste měly rádi mého Syna. Přeji si, abyste ho co nejlépe poznaly, protože je nemožné poznávat ho a nemilovat ho - protože On je láska. Já vás, děti moje, znám. Znám vaše bolesti a trápení, protože jsem je prožila. Směji se s vámi ve vaší radosti, pláču s vámi ve vaší bolesti. Nikdy vás neopustím. Vždycky k vám budu mateřsky dobrotivě hovořit. Ale já jako matka potřebuji vaše otevřená srdce, abyste s moudrostí a prostotou šířily lásku mého Syna. Potřebuji vás otevřené a citlivé pro dobro a milosrdenství. Potřebuji vás sjednocené s mým Synem, protože si přeji, abyste byly šťastné a pomohly mi, abych přinesla štěstí všem svým dětem. Apoštolové moji, potřebuji vás, abyste všem ukázali pravdu Boží, aby moje srdce, které protrpělo a i dnes trpí tolik trápení, mohlo v lásce zvítězit. Modlete se za svatost svých pastýřů, aby ve jménu mého Syna mohli dělat zázraky, protože svatost dělá zázraky. Děkuji vám.
6. květen 2015 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message May 2 2015
 • Italiano - Messaggio, 2 maggio 2015
 • English - Message, May 2, 2015
 • Čeština - Poselství, 2. května 2015
 • Hrvatski - Poruka, 2. svibanj 2015.
 • Português - Mensagem, 2015.g. 2. maio
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. maj 2015
 • Slovenčina - Posolstvo 2. máj 2015
 • Русский - Послание, 2 Май, 2015
 • Deutch - Botschaft 2. Mai 2015
 • Español - Mensaje, 2 de mayo de 2015
 • Français - Message, 2. mai 2015
 • Polski - Orędzie 2. maj 2015r
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Năm 2015
 • Latviešu - Vēstījums, 2. maijs 2015
 • Nederlands - Boodschap, 2 mei 2015
25. květen 2015 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! I dnes jsem s vámi a s radostí vás všechny vyzývám: modlete se a věřte v sílu modlitby. Otevřete svoje srdce, dítka, aby vás Bůh naplnil svojí láskou a vy budete radost druhým. Vaše svědectví bude silné a všechno co činíte bude propleteno Boží něžností. Já jsem s vámi a prosím za vás a vaše obrácení, dokud nedáte Boha na první místo. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
2. červen 2015 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message May 25 2015
 • Italiano - Messaggio, 25 maggio 2015
 • English - Message, May 25, 2015
 • Español - Mensaje, 25 de mayo de 2015
 • Deutch - Botschaft 25. Mai 2015
 • Français - Message, 25. mai 2015
 • Hrvatski - Poruka, 25. svibanj 2015.
 • Magyar - Üzenet, 2015.május 25
 • Polski - Orędzie 25. maj 2015r
 • Português - Mensagem, 2015.g. 25. maio
 • Čeština - Poselství, 25. května 2015
 • Română - Mesaj din 25 mai 2015
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Năm 2015
 • Slovenščina - Sporočilo, 25. maj 2015
 • Slovenčina - Posolstvo 25. máj 2015
2. červen 2015 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, chci působit přes vás, mé děti, mé apoštoly, abych nakonec všechny svoje děti shromáždila tam, kde je vše připravené pro vaše štěstí. Prosím za vás, abyste skutky mohly obracet, protože nastal čas pro skutky Pravdy, pro mého Syna. Moje láska bude působit ve vás, použiji vás. Mějte ve mne důvěru, protože všechno co si přeji, chci pro vaše dobro, věčné dobro stvořené Nebeským Otcem. Vy, děti moje, apoštolové moji, žijete pozemským životem ve společenství s mými dětmi, které nepoznaly lásku mého Syna, které mne nenazývají matkou, ale nebojte se vydávat svědectví Pravdě. Jestli se vy nebojíte a statečně svědčíte, Pravda bude zázračně vítězit, ale zapamatujte si, v lásce je síla. Děti moje, láska je pokání, odpuštění, modlitba, obět a milosrdenství. Když budete umět mít rády, skutky budete obracet, umožnovat budete, že světlo mého Syna bude pronikat do duší. Děkuji vám. Modlete se za svoje pastýře. Oni patří mému Synu, On je povolal. Modlete se, aby vždycky měli sílu a odvahu zářit světlem mého Syna.
10. červen 2015 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message June 2 2015
 • Italiano - Messaggio, 2 giugno 2015
 • English - Message, June 2, 2015
 • Čeština - Poselství, 2. června 2015
 • Deutch - Botschaft 2. Juni 2015
 • Español - Mensaje, 2 de junio de 2015
 • Français - Message, 2. juin 2015
 • Polski - Orędzie 2. czerwiec 2015r
 • Hrvatski - Poruka, 2. lipanj 2015.
 • Română - Mesaj din 2 iunie 2015
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. junij 2015
 • Slovenčina - Posolstvo 2. jún 2015
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Sáu 2015
 • Русский - Послание, 2 Июнь, 2015
25. červen 2015 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! I dnes mi Nejvyšší dává milost, že vás mohu mít ráda a vyzývat k obrácení. Dítka, ať Bůh je váš zítřek, ne válka a nepokoj, ne smutek, ale radost a mír musí zavládnout v srdci každého člověka, ale bez Boha mír nikdy nenajdete. Dítka, vraťte se k Bohu a modlitbě, aby vaše srdce zpívalo s radostí. Já jsem s vámi a mám vás ráda nesmírnou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
30. červen 2015 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message June 25 2015
 • Italiano - Messaggio, 25 giugno 2015
 • English - Message, June 25, 2015
 • Hrvatski - Poruka, 25. lipanj 2015.
 • Español - Mensaje, 25 de junio de 2015
 • Português - Mensagem, 2015.g. 25. junho
 • Polski - Orędzie 25. czerwiec 2015r
 • Deutch - Botschaft 25. Juni 2015
 • Čeština - Poselství, 25. června 2015
 • Slovenčina - Posolstvo 25. jún 2015
 • Français - Message, 25. juin 2015
 • Magyar - Üzenet, 2015.június 25
 • Nederlands - Boodschap, 25 juni 2015
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Sáu 2015
 • Slovenščina - Sporočilo, 25. junij 2015
 • Română - Mesaj din 25 mai 2015
2. červenec 2015 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, volám vás, abyste šířily víru v mého Syna – svoji víru. Vy, moje děti, osvícené Duchem Svatým, moji apoštolové, přenášejte ji druhým – těm, kteří nevěří, neznají a nechtějí znát - a proto vy se musíte hodně modlit o dar lásky, protože láska je znak pravé víry, a vy, budete apoštolové mojí lásky. Láska stále znovu oživuje bolest a radost Eucharistie, oživuje bolest muk mého Syna, kterou vám ukázal co znamená nesmírně milovat, oživuje radost, že vám zanechal svoje tělo a svoji krev, aby vás sebou sytil a tak byl jedno s vámi. Když na vás s něžností hledím, cítím nesmírnou lásku, která mě posiluje v mé touze přivést vás k pevné víře. Pevná víra vám dá radost a veselost na této zemi a nazávěr setkání s mým Synem. To je jeho přání. Proto žijte Jej, žijte lásku, žijte světlo, které vás stále osvěcuje v Eucharistii. Prosím vás at se hodně modlíte za svoje pastýře, at se modlíte, abyste k nim měli co nejvíce lásky, protože vám je můj Syn dal, aby vás sytili jeho tělem a učili lásce. Proto mějte je i vy rádi. Ale, děti moje, zapamatujte si, láska znamená snášet a dávat, a nikdy, nikdy ne soudit. Děkuji vám.
13. červenec 2015 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message July 2 2015
 • Italiano - Messaggio, 2 luglio 2015
 • English - Message, July 2, 2015
 • Čeština - Poselství, 2. července 2015
 • Deutch - Botschaft 2. Juli 2015
 • Español - Mensaje, 2 de julio de 2015
 • Hrvatski - Poruka, 2. srpanj 2015.
 • Polski - Orędzie 2. lipiec 2015r
 • Português - Mensagem, 2015.g. 2. julho
 • Română - Mesaj din 2 iulie 2015
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. julij 2015
 • Slovenčina - Posolstvo 2. júl 2015
 • Nederlands - Boodschap, 2 juli 2015
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Bảy 2015
 • Русский - Послание, 2 Июнь, 2015
 • Suomi - Viesti, 2.heinäkuu 2015
 • Latviešu - Vēstījums, 2015.g. 2. jūlijs
25. červenec 2015 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! S radostí jsem i dnes s vámi a všechny vás vybízím, dítka, modlete se, modlete se, modlete se, abyste pochopily lásku, kterou mám k vám. Moje láska je silnější než zlo, dítka, proto se přibližte k Bohu, abyste pocítily moji radost v Bohu. Bez Boha, dítka, nemáte budoucnost, nemáte naději ani spásu, proto zanechte zlo a vyberte si dobro. Já jsem s vámi a s vámi se přimlouvám před Bohem za všechny vaše potřeby. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
1. srpen 2015 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message July 25 2015
 • Italiano - Messaggio, 25 luglio 2015
 • English - Message, July 25, 2015
 • Deutch - Botschaft 25. Juli 2015
 • Español - Mensaje, 25 de julio de 2015
 • Hrvatski - Poruka, 25. srpanj 2015.
 • Français - Message, 25. juillet 2015
 • Čeština - Poselství, 25. července 2015
 • Polski - Orędzie 25. lipiec 2015r
 • Português - Mensagem, 2015.g. 25. julho
 • Magyar - Üzenet, 2015.július 25
 • Slovenčina - Posolstvo 25. júl 2015
 • Slovenščina - Sporočilo, 25. julij 2015
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Bảy 2015
 • Русский - Послание, 25 Июнь, 2015
 • Latviešu - Vēstījums, 2015.g. 25. jūlijs
 • Nederlands - Boodschap, 25 juli 2015
 • Română - Mesaj din 25 iulie 2015
 • Suomi - Viesti 25.maaliskuu 2015
2. srpen 2015 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, já, jako matka, která má ráda svoje děti, vidím, jak je těžká doba, kterou žijete. Vidím, vaše trápení, ale vy potřebujete vědět, že nejste samy. Můj Syn je s vámi. On je všude. Je neviditelný, ale můžete ho vidět, když ho žijete. On je světlo, které vám osvětluje duši a dává mír. On je Církev, kterou máte milovat a stále se modlit a bojovat za ní - ale ne jen slovy, ale skutky lásky. Děti moje, učiňte, aby všichni poznaly mého Syna, učiňte, aby byl milován, protože Pravda je v mém Synu zrozeném z Boha - Synu Božím. Už dále neztrácejte čas uvažováním; vzdálíte se od pravdy. Prostým srdcem přijměte jeho slovo a žijte je. Když žijete jeho slovo, budete se modlit. Když žijete jeho slovo, budete milovat milosrdnou láskou, budete milovat jedni druhé. Čím více budete milovat, budete dále od smrti. Pto ty, kteří budou žít slovo mého Syna a kteří budou milovat, smrt bude život. Děkuji vám. Modlete se, abyste mohly vidět mého Syna ve svých pastýřích. Modlete se, abyste ho mohly obejmout v nich.
13. srpen 2015 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message August 2 2015
 • Italiano - Messaggio, 2 agosto 2015
 • English - Message, August 2, 2015
 • Español - Mensaje, 2 de agosto de 2015
 • Hrvatski - Poruka, 2. kolovoz 2015.
 • Português - Mensagem, 2015.g. 2. agosto
 • Deutch - Botschaft 2. August 2015
 • Polski - Orędzie 2. sierpień 2015r
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. avgust 2015
 • Slovenčina - Posolstvo 2. august 2015
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Tám 2015
 • Русский - Послание, 2 Август, 2015
 • Français - Message, 2. août 2015
 • Nederlands - Boodschap, 2 augustus 2015
 • Latviešu - Vēstījums, 2015.g. 2. augusts
25. srpen 2015 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! I dnes vás vyzývám, abyste byly modlitbou. Ať je vám modlitba křídly pro setkání s Bohem. Svět je ve chvíli zkoušky, protože zapoměl a opustil Boha. Proto, vy, dítka, buďte ti, kteří hledají a milují Boha nadevšechno. Já jsem s vámi a vedu vás ke svému Synu, ale vy musíte říci svoje ANO ve svobodě dětí Božích. Přimlouvám se za vás a miluji vás, dítka, nekonečnou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
2. září 2015 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, drazí moji apoštolové lásky, moji nositelé pravdy, opět vás volám a shromažďuji kolem sebe, abyste mi pomohli, abyste pomohli všem mým dětem žíznivým po lásce a pravdě – žíznivým po mém Synu. Já jsem milost od Nebeského Otce poslaná, abych vám pomohla žít slovo mého Syna. Milujte jedni druhé. Žila jsem váš pozemský život. Vím, že není vždycky lehko, ale když budete mít rádi jedni druhé, budete se modlit srdcem, dosáhnete duchovních výšin a otevře se vám cesta do ráje. Tu vás čekám já, vaše matka, protože já jsem tu. Buďte věrní mému Synu a učte druhé věrnosti. Jsem s vámi, pomohu vám. Budu vás učit víře, abyste jí uměli pravým způsobem předávat druhým. Budu vás učit pravdě, abyste uměli rozlišovat. Budu vás učit lásce, abyste poznali co je pravá láska. Děti moje, můj Syn učiní, že bude mluvit skrze vaše slova a vaše skutky. Děkuji vám.
8. září 2015 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message September 2 2015
 • Italiano - Messaggio, 2 Settembre 2015
 • English - Message, September 2, 2015
 • Čeština - Poselství, 2. září 2015
 • Polski - Orędzie 2. wrzesień 2015r.
 • Français - Message, 2. septembre 2015
 • Hrvatski - Poruka, 2. rujan 2015.
 • Português - Mensagem, 2015.g. 2. setembro
 • Español - Mensaje, 2 de septiembre de 2015
 • Deutch - Botschaft 2. September 2015
 • Română - Mesaj din 2 septembrie 2015
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Chín 2015
 • Русский - Послание, 2 Сентябрь, 2015
 • Slovenčina - Posolstvo 2. september 2015
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. september 2015
 • Nederlands - Boodschap, 2 september 2015
25. září 2015 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! I dnes prosím Ducha Svatého, aby naplnil vaše srdce silnou vírou. Modlitba a víra naplní vaše srdce láskou a radostí, a vy budete znamení pro ty, kteří jsou daleko od Boha. Povzbuzujte, dítka, jedni druhé k modlitbě srdcem, aby modlitba naplnila váš život, a vy, dítka, budete každým dnem především svědci služby Bohu v klanění a bližnímu v potřebě. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás všechny. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
2. říjen 2015 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, jsem tu mezi vámi, abych vám dodala odvahu, naplnila vás svojí láskou a znovu vás vyzvala, abyste byly svědky lásky mého Syna. Mnohé moje děti nemají naději, nemají mír, nemají lásku. Ony hledají mého Syna, ale nevědí, kde a jak ho najít. Můj Syn k nim vztahuje ruce, a vy jim pomozte, aby se dostaly do jeho objetí. Děti moje, proto se musíte modlit o lásku. Musíte se mnoho, mnoho modlit, abyste měly co nejvíce lásky, protože láska vítězí nad smrtí a působí, že život trvá. Apoštolové mojí lásky, moje děti, pravdivým a prostým srdcem se sjednocujte v modlitbě ať byste byly od sebe jakkoli daleko. V duchovní růstu dodávejte odvahu jedni druhým, jako já dodávám odvahu vám. Bdím nad vámi a jsem s vámi, kdykoli na mne pomyslíte. Modlete se i za svoje pastýře, za ty, kteří se všeho zřekli kvůli mému Synu a kvůli vám. Milujte je a modlete se za ně. Nebeský Otec slyší vaše modlitby. Děkuji vám.
5. říjen 2015 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message October 2 2015
 • Italiano - Messaggio, 2 Ottobre 2015
 • English - Message, October 2, 2015
 • Deutch - Botschaft 2. Oktober 2015
 • Čeština - Poselství, 2. října 2015
 • Hrvatski - Poruka, 2. listopad 2015.
 • Español - Mensaje, 2 de octubre de 2015
 • Français - Message, 2. octobre 2015
 • Polski - Orędzie 2. październik 2015r.
 • Português - Mensagem, 2015.g. 2. outubro
 • Română - Mesaj din 2 octombrie 2015
 • Slovenčina - Posolstvo 2. október 2015
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. oktober 2015
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Mười 2015
 • Suomi - Viesti 2.lokakuu
 • Русский - Послание, 2 Октябрь, 2015
25. říjen 2015 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! Moje modlitba i dnes je za vás všechny, zvláště za všechny ty, kteří začaly mít tvrdé srdce k mému poselství. Žijete ve dnech milosti a nejste si vědomy darů, které vám Bůh dává skrze mojí přítomnost. Dítka, rozhodněte se i dnes pro svatost a vezměte si příklad ze svatých dnešní doby a uvidíte, že je svatost skutečnost pro vás všechny. Radujte se v lásce, dítka, že jste v očích Božích neopakovatelní a nenahraditelní, protože jste Boží radostí v tomto světě. Svědčte o míru, modlitbě a lásce. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
2. listopad 2015 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, znovu k vám chci mluvit o lásce. Shromáždila jsem vás kolem sebe ve jménu svého Syna podle jeho vůle. Přeji si, abyste měly pevnou víru, vycházející z lásky. Protože ty moje děti, které rozumějí lásce mého Syna a následují ji, žijí v lásce a naději. Poznaly lásku Boží. Proto se, děti moje, modlete, modlete, abyste mohly co nejvíce milovat a konat skutky lásky. Protože sama víra bez lásky a skutků lásky, není to, co od vás žádám. Děti moje, to je zdání víry. To je jen vychloubání se. Můj Syn žádá víru a skutky, lásku a dobrotu. Já se modlím, a stejně prosím i vás, abyste se modlily a žily lásku, protože si přeji, aby můj Syn, až se bude dívat na srdce všech mých dětí, může v nich vidět lásku a dobrotu, a ne nenávist a lhostejnost. Děti moje, apoštolové mojí lásky, neztrácejte naději, neztrácejte sílu. Vy to můžete. Já vám dodávám odvahu a žehnám vám. Protože všechno to pozemské, co mnohé moje děti kladou, bohužel, na první místo, pomine, a jenom láska a skutky lásky zůstanou a otevřou bránu Království Nebeského. V té bráně vás já budu čekat. V té bráně chci uvítat a obejmout všechny svoje děti. Děkuji vám!
23. listopad 2015 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message November 2 2015
 • Italiano - Messaggio, 2 novembre 2015
 • English - Message, November 2, 2015
 • Español - Mensaje, 2 de noviembre de 2015
 • Français - Message, 2. novembre 2015
 • Deutch - Botschaft 2. November 2015
 • Čeština - Poselství, 2. listopadu 2015
 • Hrvatski - Poruka, 2. studeni 2015.
 • Polski - Orędzie 2. listopad 2015r.
 • Português - Mensagem, 2015.g. 2. novembro
 • Slovenčina - Posolstvo 2. november 2015
 • Română - Mesaj din 2 noiembrie 2015
 • Русский - Послание, 2 Ноябрь, 2015
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. november 2015
 • Suomi - Viesti 2. marraskuu 2015
25. listopad 2015 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! Dnes vás všechny vyzývám: modlete se na moje úmysly. Mír je v nebezpečí, proto, dítka, modlete se a buďte nositeli míru a naděje v tomto neklidném světě, kde satan napadá a zkouší všemi způsoby. Dítka, buďte pevní v modlitbě a stateční ve víře. Já jsem s vámi a přimlouvám se před mým synem Ježíšem za vás všechny. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
2. prosinec 2015 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, já jsem stále s vámi, protože můj Syn vás mně svěřil. A vy, děti moje, vy mne potřebujete, vyhledáváte mne, přicházíte za mnou a rozveselujete moje mateřské srdce. Já chovám a stále budu chovat lásku k vám, k vám, kteří trpíte a kteří svoje bolesti a utrpení přinášíte mému Synu a mně. Moje láska hledá lásku všech mých dětí a moje děti hledají mojí lásku. Skrze lásku Ježíš žádá společenství mezi Nebem a Zemí, mezi Nebeským Otcem a vámi, mými dětmi, svojí církví. Proto se máme mnoho modlit, modlit se a milovat církev ke které patříte. Teď církev trpí a potřebuje apoštoly, kteří milujíc společenství, svědčíc a dávajíc, ukazují cesty Boží; potřebuje apoštoly, kteří žijíc srdcem Eucharistii konají veliké skutky; moje apoštoly lásky. Děti moje, církev od samého počátku byla pronásledována a zrazována, ale den po dni rostla. Je nezničitelná, protože jí můj Syn dal srdce - Eucharistii, a světlo jeho vzkříšení nad ní svítilo a svítit bude. Proto, nebojte se. Modlete se za svoje pastýře, aby měli sílu a lásku být mosty spásy. Děkuji vám.
19. prosinec 2015 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message December 2 2015
 • Italiano - Messaggio, 2 dicembre 2015
 • English - Message, December 2, 2015
 • Español - Mensaje, 2 de diciembre de 2015
 • Polski - Orędzie 2. grudzień 2015r.
 • Français - Message, 2 décembre 2015
 • Hrvatski - Poruka, 2. prosinac 2015.
 • Deutch - Botschaft 2. Dezember 2015
 • Čeština - Poselství, 2. prosince 2015
 • Português - Mensagem, 2015.g. 2. dezembro
 • Slovenčina - Posolstvo 2. december 2015
 • Русский - Послание, 2 Декабрь, 2015
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. december 2015
 • Română - Mesaj din 2 decembrie 2015
 • Nederlands - Boodschap, 2 december 2015
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Mười Hai 2015
 • Kiswahili - Ujumbe, 2 Desemba 2015
 • Latviešu - Vēstījums, 2015.g. 2. decembris
 • Suomi - Viesti, 2 joulukuu 2015
25. prosinec 2015 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Jakov
Drahé děti, všechny ty roky, které mi Bůh dovoluje, abych byla s vámi, jsou znamení nesmírné lásky, kterou Bůh má ke každému z vás a znamením toho, jak vás má Bůh rád. Dítka, jak mnohé milosti vám Nejvyšší dal a jak mnohé milosti vám chce darovat. Ale, dítka, vaše srdce jsou uzavřená a žijí ve strachu a nedovolují Ježíšovi, aby Jeho láska a jeho mír prostoupily vaše srdce a zavládly ve vašich životech. Žít bez Boha je žít ve tmě a nikdy nepoznat Otcovu lásku a jeho starost o každého z vás. Proto, dítka, dnes zvláštním způsobem, proste Ježíše, aby odedneška váš život zažil nové zrození v Bohu a aby se váš život stal světlem, které z vás bude vyzařovat a tím způsobem se stanete svědky Boží přítomnosti ve světě i každému člověku, který žije ve tmě. Dítka, já vás miluji a každodenně se u Nejvyššího za vás přimlouvám. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. prosinec 2015 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! I dnes vám nesu svého syna Ježíše a z náručí vám dávám Jeho mír a touhu po Nebi. Modlím se s vámi za mír a vybízím vás, abyste byly mír. Všechny vás žehnám svým mateřským požehnáním míru. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`