17 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - December 25, 2017 - 25 dicembre 2017

Slovenčina - Posolstvo 25. december 2017

Posolstvo, Medžugorie, 25. december 2017

Drahé deti! Dnes vám prinášam môjho Syna Ježiša, aby vám dal svoj pokoj a požehnanie. Milé deti, všetkých vás pozývam, aby ste žili a dosvedčovali milosti a dary, ktoré ste prijali. Nebojte sa! Modlite sa, nech vám Duch Svätý dá silu, aby ste sa stali radostnými svedkami a ľuďmi pokoja a nádeje. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`