18 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - July 25, 2015 - 25 luglio 2015

Čeština - Poselství, 25. července 2015

Poselství z Medžugorje, 25. července 2015

Drahé děti! S radostí jsem i dnes s vámi a všechny vás vybízím, dítka, modlete se, modlete se, modlete se, abyste pochopily lásku, kterou mám k vám. Moje láska je silnější než zlo, dítka, proto se přibližte k Bohu, abyste pocítily moji radost v Bohu. Bez Boha, dítka, nemáte budoucnost, nemáte naději ani spásu, proto zanechte zlo a vyberte si dobro. Já jsem s vámi a s vámi se přimlouvám před Bohem za všechny vaše potřeby. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`