16 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - July 25, 2017 - 25 luglio 2017

Čeština - Poselství, 25. července 2017

Poselství z Medžugorje, 25. července 2017

Drahé děti! Buďte modlitbou a odleskem Boží lásky pro všechny ty, kteří jsou daleko od Boha i Božích přikázání. Buďte, dítka, věrní a rozhodní v obrácení a pracujte na sobě, aby vám svatost života byla pravda a povzbuzujte se v dobru skrze modlitbu, aby váš život na zemi byl příjemnější. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`