16 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - June 25, 2014 - 25 giugno 2014

Slovenčina - Posolstvo 25. jún 2014

Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 2014

Drahé deti! Najvyšší mi dáva milosť, že môžem byť ešte v vami, a že vás vediem v modlitbe po ceste pokoja. Vaše srdce i duša prahnú po pokoji a láske, po Bohu a jeho radosti. Preto, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa a v modlitbe objavíte múdrosť žitia. Všetkých vás žehnám a prihováram sa za každého z vás u môjho Syna Ježiša. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`