15 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - June 25, 2015 - 25 giugno 2015

Čeština - Poselství, 25. června 2015

Poselství z Medžugorje, 25. června 2015

Drahé děti! I dnes mi Nejvyšší dává milost, že vás mohu mít ráda a vyzývat k obrácení. Dítka, ať Bůh je váš zítřek, ne válka a nepokoj, ne smutek, ale radost a mír musí zavládnout v srdci každého člověka, ale bez Boha mír nikdy nenajdete. Dítka, vraťte se k Bohu a modlitbě, aby vaše srdce zpívalo s radostí. Já jsem s vámi a mám vás ráda nesmírnou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`