15 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - June 25, 2015 - 25 giugno 2015

Slovenčina - Posolstvo 25. jún 2015

Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 2015

Drahé deti! Aj dnes mi Najvyšší dáva milosť, že vás môžem milovať a pozývať na obrátenie. Milé deti, nech Boh bude váš zajtrajšok, nie vojna a nepokoj, nie smútok, ale radosť a pokoj musí zavládnuť v srdci každého človeka, ale bez Boha nenájdete žiadny pokoj. Milé deti, preto sa vráťte k Bohu a k modlitbe, aby vaše srdce spievalo s radosťou. Som s vami a milujem vás nekonečnou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`