15 Videos Messagio di Medjugorje - 25 marzo 2018

Medjugorje Message - March 25, 2018

Slovenčina - Posolstvo 25. marec 2018

Posolstvo, Medžugorie, 25. marec 2018

Drahé deti ! Pozývam vás, aby ste boli so mnou v modlitbe v tomto milostivom čase, keď tma bojuje proti svetlu. Modlite sa, deti moje, spovedajte sa a začnite nový život v milosti. Rozhodnite sa pre Boha a on vás povedie k svätosti a kríž sa vám stane znakom víťazstva a nádeje. Buďte hrdí na to, že ste pokrstení a vo svojom srdci vďační, že ste súčasťou Božieho plánu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`