15 Videos Messagio di Medjugorje - 25 marzo 2018

Medjugorje Message - March 25, 2018

Čeština - Poselství 25. březen 2018

Poselství z Medžugorje, 25. března 2018

Drahé děti! Volám vás, abyste byly se mnou v modlitbě v tomto milostiplném čase, kdy bojuje tma proti světlu. Modlete se, dítka, zpovídejte se a začněte nový život v milosti. Rozhodněte se pro Boha a On vás povede ke svatosti a kříž vám bude znamením vítězství a naděje. Buďte hrdí, že jste pokřtění, a vděční ve svém srdci, že jste součástí Božího plánu. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`