16 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - November 25, 2013 - 25 novembre 2013

Čeština - Poselství, 25. listopadu 2013

Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2013

Drahé děti! Dnes vás všechny volám k modlitbě. Otevřete , dítka, brány srdce hluboce modlitbě, modlitbě srdcem, a potom bude moci Nejvyšší působit na vaši svobodu a začne obrácení. Víra začne být pevná, že budete moci celým srdcem říci: 'Bůh můj, a vše moje'. Pochopíte, dítka, že tady na Zemi je všechno pomíjející. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`