17 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - November 25, 2014 - 25 novembre 2014

Čeština - Poselství, 25. listopadu 2014

Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2014

Drahé děti! Zvláštním způsobem vás dnes vyzývám k modlitbě. Modlete se, dítka, abyste pochopily kdo jste a kam máte jít. Buďte nositeli radostné zvěsti a lidmi naděje. Buďte láska pro všechny ty, kdo jsou bez lásky. Dítka, všechno budete a uskutečníte jen, když se modlíte a budete otevření vůli Boží, Bohu, který vás chce védst k věčnému životu. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás den po dni před mým Synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`