17 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - November 25, 2014 - 25 novembre 2014

Slovenčina - Posolstvo 25. november 2014

Posolstvo, Medžugorie, 25. november 2014

Drahé deti! Osobitným spôsobom vás dnes pozývam k modlitbe. Modlite sa, milé deti, aby ste pochopili, kto ste a kam máte ísť. Buďte nositeľmi radostnej zvesti a ľuďmi nádeje. Buďte láskou pre všetkých tých, ktorí sú bez lásky. Milé deti, to všetko budete a uskutočníte, len ak sa budete modliť a budete otvorení Božej vôli, Bohu, ktorý vás chce viesť k večnému životu. Som s vami a prihováram sa za vás deň čo deň u môjho Syna Ježiša. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`