14 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - October 25, 2014 - 25 Ottobre 2014

Čeština - Poselství, 25. října 2014

Poselství z Medžugorje, 25. října 2014

Drahé děti! Modlete se v tomto milostiplném čase a žádejte přímluvu všech svatých, kteří jsou již ve světle. Ať jsou vám oni den po dni příkladem a povzbuzením na cestě vašeho obrácení. Dítka, buďte si vědomy, že je váš život krátký a pomíjející. Proto žízněte po věčnosti a připravujte svá srdce v modlitbě. Já jsem s vámi a přimlouvám se před svým Synem za každého z vás, zvláště za ty, kteří se zasvětili mně a mému Synu. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`