14 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - October 25, 2017 - 25 Ottobre 2017

Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Mười 2017

Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Mười 2017

Các con yêu dấu, Mẹ kêu gọi các con là những người cầu nguyện trong thời gian ân huệ này. Tất cả các con có những vấn đề, những phiền não, những đau khổ và thiếu sự an bình. Nguyện ước các thánh là những mẫu gương cho các con và là một sự khuyến khích tới sự lành thánh; Thiên Chúa sẽ ở kề cạnh các con và các con sẽ được đổi mới trong sự tìm kiếm qua việc hoán cải riêng mình. Đức tin sẽ là sự cậy trông cho các con và niềm vui sẽ bắt đầu thống trị trong tâm hồn các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`