Medjugorje Website Updates - Our Lady of Medjugorje Messages

ژوئن 2 2012 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
Mirjana during an apparition
فرزندان عزيزم. من به طور مداوم ميان شما هستم زيرا با عشق بينهايتم ميخواهم در بهشت را به شما نشان دهم . من ميخواهم به شما بگويم كه آن باز است. از طريق نيكويي و رحمت و عشقي كه از طريق پسر من هست. بنابراين فرزندانم به خاطر غرورتان وقت را از دست ندهيد. تنها شناخت و حكمتي كه از عشق فرزند من است مي‌تواند شما را نجات دهد. از طريق عشق متعال و روح‌القدس اوست كه من انتخاب شده‌ام و همراه شما با او هستم و شما را به عنوان رسولاني از عشق او انتخاب كرده‌ام. فرزندانم مسئوليت سنگيني بر عهده شماست . من مي‌خواهم كه شما با نمونه‌بودنتان براي گناهكاران بينايي را به آنها برگردانيد. تا جانهاي ضعيف آنها به آغوش من باز گردد. بنابراين دعا كنيد دعا كنيد و روزه بگيريد و به طور مرتب اعتراف نماييد. اگر در عشاء رباني فرزند مرا دريافت ميكنيد او مركز زندگي شماست. هر روز من براي شبانان دعا ميكنم و از شما هم همين را مي‌خواهم. زيرا فرزندانم بدون راهنمايي و قوتي كه از بركت آنهاست شما نمي‌توانيد كاري انجام دهيد. متشكرم.
مه 25 2012 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
Marija during an apparition
فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را به تبديل شدن مي‌خوانم و پاكي و تقدس در خداوندي كه ميخواهد به شما شادي و آرامش از طريق دعاهايتان بدهد. اما شما فرزندان كوچكم هنوز بسيار دور هستيد و به زمين و چيزهاي زميني وصل هستيد. بنابراين شما را مجددا فرا مي‌خوانم كه قلبهايتان و جانهايتان را به سوي خداوند و همه چيزهايي كه از اوست بگردانيد و شادي و ‌ْآرامش او بر قلبهاي شما حكومت خواهد كرد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
مه 2 2012 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
Mirjana during an apparition
فرزندان عزيزم با عشقي مادرانه از شما درخواست مي‌كنم كه دستهايتان را به من بدهيد و اجازه بدهيد شما را هدايت كنم. مانند يك مادر مي‌خواهم شما را از بي‌قراري نا اميدي و تبعيد ابدي نجات دهم. پسر من با مرگ خود روي صليب به شما محبتش را نشان داد. او به خاطر شما و گناهانتان مصلوب گرديد . او را مجددا قرباني نكنيد و رنجهايش را با گناهانتان تكرار نكنيد. درهاي بهشت را براي خودتان بسته نگه نداريد . فرزندانم وقت را هدر ندهيد. هيچ چيز مهمتر از اتحاد در پسر من نيست. من به شما كمك خواهم كرد زيرا پدر آسماني مرا فرستاده است تا با يكديگر راه فيض و نجات را به آنهايي كه او را نمي‌شناسند نشان دهيم. قلبهايي سخت نداشته باشيد. به من اعتماد كنيد و پسرم را بپرستيد. فرزندانم شما نمي‌توانيد بدون شبانان باشيد. بايد آنها در دعاي روزانه شما باشند. متشكرم.
آوريل 25 2012 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
Marija during an apparition
فرزندان عزيزم ! امروز نيز شما را به دعا كردن دعوت مي‌كنم و باشد كه قلبهاي شما مانند گلي كه به سوي گرماي خورشيد باز مي‌شود به سوي خداوند باز شود. من با شما هستم و براي شما شفاعت مي‌كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
آوريل 2 2012 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
Mirjana during an apparition
فرزندان عزيزم به عنوان ملكه آرامش مي‌خواهم به شما فرزندانم آرامش بدهم. آرامش حقيقي كه از قلب الهي پسر من مي‌آيد. به عنوان مادر براي حكمت ، تواضع و نيكويي كه بر قلبهاي شما حكومت كند دعا مي‌كنم. آرامشي كه حكومت كند باشد كه فرزندم بر آن سلطنت كند. زماني كه فرزندم در قلبهاي شما حكومت كند شما قادر خواهيد بود كه به ديگران نيز براي شناخت او كمك كنيد. زماني كه آرامش آسماني بر شما حكمراني كند كساني كه در راه‌هاي اشتباه هستند و باعث درد قلب مادرانه من مي‌شوند آن را تشخيص خواهند داد. فرزندانم شادي من كامل مي‌شود زماني كه مي‌بينم كه شما كلمات مرا مي‌پذيريد و از من پيروي مي‌كنيد. نترسيد. شما تنها نيستيد. دستهايتان را به من بدهيد تا شما را راهنمايي كنم. شبانانتان را فراموش نكنيد. دعا كنيد براي آنهايي كه افكارشان هميشه با فرزند من است شاهدين او خوانده شوند. متشكرم.
مارس 25 2012 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
Marija during an apparition
فرزندان عزيزم! امروز نيز با شادي شما را مادرانه بركت مي‌دهم و شما را فرا مي‌خوانم به دعا كردن تا دعا براي شما براي تقدس و پاكي نيازي روزانه باشد. بيشتر روي تبديلتان كار كنيد زيرا شما فرزندان عزيزم بسيار دور هستيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
مارس 2 2012 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
Mirjana during an apparition
فرزندان عزيزم با عشقي بي‌اندازه از خداوند به ميان شما آمده‌ام و شما را به دستهاي پسرم مي‌سپارم همراه با قلبي مادرانه براي شما شفاعت مي‌كنم فرزندانم اما همچنان به شما هشدار مي‌دهم براي كساني كه هنوز فرزند مرا به عنوان اولين مكان زندگيشان نشناخته‌اند اهميت دهيد (نگران آنها باشيد) اجازه ندهيد كه با نگاه به شما و زندگي شما آنها مايل به شناخت او (خداوند) نباشند . دعا كنيد تا روح‌القدس از طرف پسر من در شما نفوذ كند . دعا كنيد كه بتوانيد رسولاني از نور الهي در اين تاريكي‌هاي و نااميدي‌ها باشيد. اين زماني براي محاكمه خودتان است. با تسبيح رزاري در دستهايتان و عشق در قلبهايتان مرا قرار دهيد. من شما را به سوي عيد پاك فرزندم هدايت مي‌كنم. دعا كنيد براي كساني كه فرزندم آنها را انتخاب كرده است تا آنها بتوانند از طريق او و با او كه كاهن اعظم است هميشه زندگي كنند.
فوريه 25 2012 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
Marija during an apparition
فرزندان عزيزم! در اين لحظات بخصوص شما را به دعا كردن با تمام قلبتان مي‌خوانم. فرزندان كوچكم شما بسيار صحبت مي‌كنيد ولي كم دعا ميكنيد. كتاب مقدس را بخوانيد و در آن تعمق كنيد تا كلمات نوشته شده در آن جزئي از زندگي شما شود. شما را تشويق مي‌كنم و دوستتان دارم باشد كه در خداوند بتوانيد آرامش و شادي زندگي را پيدا كنيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فوريه 2 2012 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
Mirjana during an apparition
فرزندان عزيزم مدت زيادي است كه با شما هستم و در اين مدت در مورد حضور خداوند و عشق بي‌اندازه او شما را آگاه كردم كه ميخواستم هر كدام از شما بدانيد. و شما فرزندانم؟ شما همچنان ناشنوا و نابينا مانده‌ايد و با نگاه به اطرافتان نمي‌خواهيد ببينيد كه جهان بدون پسر من به كدام سمت مي‌رود؟ شما او را انكار ميكنيد درحاليكه او سرچشمه همه فيض‌هاست. شما به من گوش ميكنيد وقتي با شما صحبت مي‌كنم ولي گوشهاي شما بسته است و مرا نمي‌شنويد. شما براي اينكه روح‌القدس در شما بدرخشد دعا نمي‌كنيد. فرزندانم غرور بر شما حكومت مي‌كند. من شما را در مورد فروتني آگاه كرده‌ام. فرزندان من به خاطر بياوريد كه تنها روح فروتن است كه با خلوص و زيبايي مي‌درخشد زيرا تنها اين روح ميتواند عشق به خداوند را بشناسد. تنها روح فروتن است كه به بهشت مي‌آيد زيرا فرزند من در آن است. بازهم متشكرم و از شما مي‌خواهم كه براي كساني كه فرزند من آنها را انتخاب كرده است دعا كنيد. آنها شبانان شما هستند.
ژانويه 25 2012 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
Marija during an apparition
فرزندان عزيزم با شادماني امروز شما را فراميخوانم كه قلبهايتان را بازكنيد و به من گوش دهيد. دوباره مايلم كه شما را به قلب معصومم نزديكتر كنم در جايي كه شما پناه و آرامش را مي‌يابيد. وجودتان را براي دعا بازكنيد تا جايي كه براي شما شادي بياورد. در دعا فيض بي‌اندازه به شما داده ميشود و شما ميتوانيد دستهاي باز مرا براي اين جهان بدون آرامش كه به دنبال صلح است بيابيد. فرزندان كوچكم شما با زندگيتان در ايمان و دعا شهادت مي‌دهيد و ايمان هر روز در قلبهاي شما رشد ميكند. من با شما هستم . متشكرم براي اينكه به پيغام من گوش داديد.
ژانويه 2 2012 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
Mirjana during an apparition
فرزندان عزيزم با علاقه‌اي مادرانه من به قلبهاي شما نگاه مي‌كنم و در آن ها درد و رنج مي‌بينم. گذشته‌اي مجروح و با جستجويي بيشتر (پي در پي) من فرزندانم را مي‌بينم كه به دنبال شادزيستن هستند اما نمي‌دانند چگونه؟ وجودتان را به سوي پدر بازكنيد. اين راه خوشبختي است. راهي كه مايلم شما را هدايت كنم. پدر آسماني هرگز فرزندانش را تنها رها نمي‌كند. بخصوص در زمان درد و نااميدي. وقتي شما اين را درك كنيد و بپذيريد شادمان خواهيد شد. جستجوي شما پايان مي‌پذيرد. شما عشق مي‌ورزيد و نخواهيد ترسيد. زندگي شما با اميد و حقيقت در فرزند من خواهد بود. متشكرم. من از شما خواهش ميكنم كه براي كسانيكه پدرم آن‌ها را انتخاب كرده دعا كنيد. داوري نكنيد زيرا همه شما داوري خواهيد شد.
دسامبر 25 2011 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
Marija during an apparition
فرزندان عزيزم امروز نيز در دستهايم فرزندم مسيح را براي شما آورده‌ام تا آرامشش را به شما بدهد. دعا كنيد فرزندان كوچكم و شاهداني باشيد كه در هر قلبي هيچ بشري بلكه آرامش خداوند پيروز باشد. كه هيچ كس نمي‌تواند آن را خراب كند. اين آرامشي در قلب است كه خدا به كساني كه دوست مي‌دارد مي‌دهد. با تعميد شما همگي در مسير خاصي كه عشق ناميده مي‌شود قرار گرفته‌ايد بنابراين شاهداني باشيد و دعا كنيد كه دستهاي باز (گسترده من)در اين جهان عشق خداوند را هديه كند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
دسامبر 2 2011 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
Mirjana during an apparition
فرزندان عزيزم. مانند يك مادر من با شما هستم كه با عشقم و دعايم و سرمشق‌هايم كمكتان كنم تا بذري باشيد براي آينده تا با رشدتان تبديل شويد به درختي پهناور كه شاخه‌هايش در همه جهان گسترده ‌شود. براي اينكه شما بذري باشيد براي آيندگان بذري از عشق پاكي و شفاعت ميكنم از پدر براي بخشش تمام گذشته شما تا به حال. فرزندانم تنها در قلب پاك و بدون گناه ميتوانيد وجودتان را بازكنيد و فقط با چشماني پاك و روشن ميتوانيد راهي را كه ميخواهم به شما نشان دهم ببينيد. وقتي شما از اين آگاه شويد ميتواند از عشق الهي كه مانند هديه‌اي به شما عطا ميشود آگاهي يابيد. و ميتوانيد آن را به ديگران هديه بدهيد و بذري براي عشق شويد. متشكرم.
نوامبر 25 2011 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
Marija during an apparition
فرزندان عزيزم! امروز مي‌خواهم به شما اميد و شادي ببخشم. هر چيزي در اطراف شما فرزندان كوچكم شما را به سمت چيزهاي دنيوي هدايت مي‌كند اما من مي‌خواهم شما را به سمت آرامش هدايت كنم كه در اين زمان شما بتوانيد به فرزند من نزديكتر شويد و او بتواند شما را به سمت عشقش و زندگي ابدي هدايت كند تا هر قلبي بتواند آن را بدست آورد. شما فرزندان كوچكم دعا كنيد تا شما در اين زمان فيض را براي جانهايتان دريافت كنيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
نوامبر 2 2011 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
Mirjana during an apparition
فرزندان عزيزم پدر شما را به حال خود رها نكرده است. عشق او بي‌اندازه است عشقي كه مرا به سوي شما آورده است. كه كمكتان كنم تا او را بهتر بشناسيد. بنابراين از طريق پسرم همه شما مي‌توانيد او را پدر صدا بزنيد با تمام قلبتان. شما مي‌توانيد يك نفر در خانواده الهي باشيد. اگرچه فرزندانم شما در اين جهان فقط براي خودتان نيستيد و من شما را در اينجا فقط براي خواسته‌هاي خودتان فرا نخوانده‌‌ام. كساني كه از پسرم پيروي مي‌كنند مانند برادر در مسيح مي‌انديشند خود را با ديگران مي‌دانند و فقط به فكر خويش نيستند. به همين علت من ميخواهم كه شما نوري از فرزندم باشيد. بسياري از مردم پدر را نمي‌شناسند و در تاريكي گناه و نااميدي و درد و تنهايي سرگردان هستند. شما مي‌توانيد راهي روشن باشيد و با زندگيتان مي‌توانيد عشق خدا را به آن‌ها نشان دهيد. من با شما هستم اگر شما قلبتان را بازكنيد. و شما را هدايت ميكنم. دوباره شما را فرامي‌خوانم. براي شبانانتان دعا كنيد. متشكرم.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 27 Next>>

For God to live in your hearts, you must love.

`