رسالة, دسامبر 25 2011


 
فرزندان عزيزم امروز نيز در دستهايم فرزندم مسيح را براي شما آورده‌ام تا آرامشش را به شما بدهد. دعا كنيد فرزندان كوچكم و شاهداني باشيد كه در هر قلبي هيچ بشري بلكه آرامش خداوند پيروز باشد. كه هيچ كس نمي‌تواند آن را خراب كند. اين آرامشي در قلب است كه خدا به كساني كه دوست مي‌دارد مي‌دهد. با تعميد شما همگي در مسير خاصي كه عشق ناميده مي‌شود قرار گرفته‌ايد بنابراين شاهداني باشيد و دعا كنيد كه دستهاي باز (گسترده من)در اين جهان عشق خداوند را هديه كند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`