Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Hrvatski) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Brojenje - Total count of the word in messages
Brojenje - Total count of messages containing the word

Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
292 / 221 A   81 / 63 Ako   2 / 2 Aktivni
114 / 100 Ali   1 / 1 Am   2 / 1 Anđeli
1 / 1 Anđelima   4 / 4 Apostola   11 / 9 Apostole
128 / 84 Apostoli   8 / 7 Apostolima   1 / 1 Bar
4 / 3 Bdijem   1 / 1 Bdijenja   2 / 2 Bdijte
1 / 1 Bdjenja   1 / 1 Bdjenju   1 / 1 Berete
1 / 1 Beskrajne   1 / 1 Beskrajno   1 / 1 Beskrajnog
2 / 2 Beskrajnom   1 / 1 Bespomoćni   1 / 1 Betlehemskom
106 / 93 Bez   1 / 1 Bezboštvo   1 / 1 Bezbroj
2 / 2 Bezgranična   1 / 1 Bezgranične   3 / 3 Bezgranično
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
1 / 1 Bezgraničnu   1 / 1 Bezgriješno   5 / 5 Bezgriješnom
3 / 3 Bezgrješno   3 / 3 Bezgrješnog   9 / 9 Bezgrješnom
1 / 1 Bezizlazna   1 / 1 Beznačajnim   1 / 1 Beznađa
3 / 3 Bezuvjetno   1 / 1 Bezuvjetnu   144 / 111 Bi
2 / 2 Bibliju   2 / 2 Bića   1 / 1 Biće
2 / 2 Bićem   20 / 19 Bih   3 / 2 Bijah
1 / 1 Bijede   1 / 1 Bijedu   38 / 31 Bila
3 / 3 Bile   31 / 29 Bili   56 / 55 Bilo
27 / 25 Bio   1 / 1 Biraju   1 / 1 Bismo
132 / 96 Biste   1 / 1 Bistra   2 / 1 Bistre
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
33 / 30 Bit   157 / 123 Biti   4 / 4 Blagdan
1 / 1 Blage   1 / 1 Blagi   3 / 3 Blago
1 / 1 Blagosivam   1 / 1 Blagosivljem   2 / 2 Blagoslivlja
1 / 1 Blagoslivljajte   37 / 36 Blagoslivljam   2 / 2 Blagoslivljate
1 / 1 Blagoslivljati   1 / 1 Blagoslivlje   54 / 51 Blagoslivljem
1 / 1 Blagoslivlju   40 / 39 Blagoslov   9 / 8 Blagoslova
8 / 8 Blagoslovi   18 / 18 Blagoslovila   1 / 1 Blagoslovili
3 / 3 Blagoslovio   2 / 2 Blagoslovit   1 / 1 Blagoslovite
14 / 14 Blagosloviti   3 / 3 Blagoslovljene   1 / 1 Blagoslovljenih
2 / 2 Blagoslovljenim   1 / 1 Blagoslovljenima   1 / 1 Blagoslovljeno
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
1 / 1 Blagoslovljenu   62 / 60 Blagoslovom   1 / 1 Blagost
1 / 1 Blagostanja   2 / 2 Blagosti   1 / 1 Blagovanje
1 / 1 Blaženstva   1 / 1 Blaženstvu   1 / 1 Bliski
15 / 14 Bliže   9 / 9 Bliži   2 / 2 Blizine
3 / 3 Blizini   2 / 2 Blizinu   5 / 4 Bližnje
5 / 5 Bližnjega   1 / 1 Bližnjem   16 / 15 Bližnjemu
1 / 1 Bližnji   1 / 1 Bližnjih   7 / 7 Bližnjima
29 / 26 Blizu   269 / 213 Bog   199 / 163 Boga
1 / 1 Bogatija   1 / 1 Bogatiji   3 / 2 Bogatstvo
2 / 2 Bogočovjeka   77 / 67 Bogom   182 / 150 Bogu
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
2 / 2 Boja   2 / 2 Bojama   4 / 4 Bojati
4 / 4 Boje   7 / 6 Boji   2 / 2 Bojite
1 / 1 Bojnu   38 / 35 Bojte   31 / 20 Bol
1 / 1 Bola   1 / 1 Bolagoslov   1 / 1 Bolan
2 / 2 Bolesne   1 / 1 Bolesni   1 / 1 Bolesnike
1 / 1 Bolest   3 / 3 Bolesti   27 / 19 Boli
4 / 4 Bolima   7 / 7 Bolje   7 / 7 Bolji
1 / 1 Bolju   1 / 1 Bolni   4 / 3 Bolno
1 / 1 Bolnoj   1 / 1 Bolom   1 / 1 Boravak
1 / 1 Boravila   1 / 1 Borba   1 / 1 Borbe
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
5 / 5 Borbi   3 / 2 Borbu   6 / 6 Bori
3 / 3 Borite   1 / 1 Boriti   2 / 2 Božanske
3 / 3 Božanski   1 / 1 Božanskim   1 / 1 Božansko
3 / 3 Božanskog   1 / 1 Božanskoj   2 / 2 Božansku
1 / 1 Bože   28 / 23 Božić   3 / 2 Božića
1 / 1 Božićnoj   1 / 1 Božija   3 / 2 Božije
1 / 1 Božijem   26 / 24 Božja   62 / 55 Božje
7 / 6 Božjeg   4 / 4 Božjega   11 / 11 Božjem
2 / 2 Božjemu   14 / 13 Božji   3 / 3 Božjih
14 / 14 Božjim   44 / 40 Božjoj   9 / 9 Božjom
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
66 / 64 Božju   7 / 6 Braća   2 / 2 Braće
3 / 3 Braći   1 / 1 Braćo   2 / 2 Braćom
2 / 2 Braću   1 / 1 Branite   1 / 1 Braniti
3 / 3 Brat   6 / 6 Brata   1 / 1 Bratske
2 / 2 Bratu   1 / 1 Brdo   2 / 2 Briga
1 / 1 Brigama   3 / 2 Brige   1 / 1 Brigom
2 / 2 Brigu   2 / 2 Brine   2 / 2 Brinete
2 / 2 Brinite   1 / 1 Brinući   4 / 4 Brinuti
1 / 1 Briše   1 / 1 Brišem   1 / 1 Brižno
4 / 3 Broj   2 / 2 Brojna   1 / 1 Brojne
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
1 / 1 Brojni   5 / 5 Broju   2 / 2 Brzo
179 / 159 Bude   14 / 13 Budem   1 / 1 Buđenja
117 / 105 Budete   8 / 7 Budi   1 / 1 Budimo
111 / 91 Budite   1 / 1 Budni   60 / 56 Budu
1 / 1 Buduće   2 / 1 Budućeg   8 / 6 Budućnost
16 / 16 Budućnosti   2 / 2 Buket   1 / 1 Buketi
2 / 2 Čak   1 / 1 Časti   1 / 1 Častite
1 / 1 Če   2 / 2 Ce   324 / 228 Će
4 / 4 Čega   9 / 7 Čeka   1 / 1 Čekajte
1 / 1 Čekaju   6 / 5 Čekam   1 / 1 Čekanja
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
1 / 1 Čekanje   3 / 3 Čekati   2 / 2 Ćemo
2 / 2 Čemu   3 / 3 Cenacolo   1 / 1 Centar
1 / 1 Češče   3 / 3 Često   264 / 184 Ćete
4 / 1 Cete   2 / 2 Četvrtak   3 / 3 Četvrtka
1 / 1 Četvrtkom   2 / 2 Čezne   1 / 1 Čeznem
2 / 2 Čeznete   4 / 3 Čeznite   2 / 2 Čežnju
1 / 1 Čeznuti   2 / 2 Čija   1 / 1 Čije
1 / 1 Cijela   6 / 5 Cijeli   2 / 2 Cijelim
1 / 1 Cijelo   6 / 6 Cijelog   2 / 2 Cijeloga
6 / 6 Cijelom   1 / 1 Cijelome   1 / 1 Čijem
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
1 / 1 Cijeniti   1 / 1 Čijoj   5 / 5 Cilj
1 / 1 Ciljevima   2 / 2 Čim   1 / 1 Čime
1 / 1 Čin   11 / 11 Čine   1 / 1 Cine
1 / 1 Čineći   38 / 31 Čini   1 / 1 Činili
1 / 1 Činilo   1 / 1 Činim   2 / 1 Činio
1 / 1 Cinit   28 / 24 Činite   22 / 21 Činiti
1 / 1 Čišćenje   1 / 1 Cista   25 / 18 Čista
3 / 3 Čiste   2 / 2 Čisti   2 / 1 Čistih
2 / 2 Čistilištu   6 / 5 Čistim   1 / 1 Čistite
4 / 4 Čisto   2 / 2 Čistoća   2 / 2 Čistoće
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
2 / 2 Čistoći   2 / 2 Čistoćom   1 / 1 Čistoću
1 / 1 Čistoj   1 / 1 Čistu   10 / 10 Čitajte
2 / 2 Čitajući   1 / 1 Citat   2 / 1 Čitate
2 / 2 Čitati   4 / 4 Čitav   2 / 2 Čitavi
1 / 1 Čitavoj   1 / 1 Čitavom   1 / 1 Član
1 / 1 Članovi   30 / 15 Čoli   1 / 1 Čolo
1 / 1 Čovječanstva   1 / 1 Čovječanstvo   1 / 1 Čovječanstvu
4 / 4 Čovjek   16 / 15 Čovjeka   1 / 1 Čovjekom
8 / 8 Čovjeku   13 / 12 Crkva   5 / 5 Crkve
6 / 5 Crkvi   8 / 7 Crkvu   3 / 1 Crpite
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
80 / 58 Ću   1 / 1 Čuda   16 / 13 Čudesa
1 / 1 Čudesan   1 / 1 Čudesna   2 / 2 Čudesno
3 / 2 Čudo   1 / 1 Čudom   2 / 2 Čuje
2 / 2 Čujem   1 / 1 Čujete   4 / 4 Čuju
1 / 1 Čuli   5 / 5 Čuti   3 / 3 Čuva
1 / 1 Čuvajte   3 / 3 Čuvam   1 / 1 Čuvate
2 / 2 Cvijeća   2 / 2 Cvijeće   18 / 16 Cvijet
1 / 1 Cvijeta   1 / 1 Cvijetu   2 / 1 Cvjetati
2 / 2 Cvjetić   1 / 1 Cvjetićima   2 / 2 Cvjetovi
2 / 2 Čvršće   3 / 3 Čvrsta   1 / 1 Čvrste
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
3 / 3 Čvrsti   3 / 3 Čvrsto   1 / 1 Čvrstoću
1 / 1 Čvrstoj   2 / 2 Čvrstom   3 / 3 Čvrstu

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25. prosinac 1982  till the latest message of 25. studeni 2021

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`