Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Hrvatski) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Brojenje - Total count of the word in messages
Brojenje - Total count of messages containing the word

Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
299 / 228 A   85 / 66 Ako   2 / 2 Aktivni
114 / 100 Ali   1 / 1 Am   2 / 1 Anđeli
1 / 1 Anđelima   4 / 4 Apostola   11 / 9 Apostole
128 / 84 Apostoli   8 / 7 Apostolima   1 / 1 Aramejskom
1 / 1 Bar   4 / 3 Bdijem   1 / 1 Bdijenja
2 / 2 Bdijte   1 / 1 Bdjenja   1 / 1 Bdjenju
1 / 1 Berete   1 / 1 Beskrajne   1 / 1 Beskrajno
1 / 1 Beskrajnog   2 / 2 Beskrajnom   1 / 1 Bespomoćni
1 / 1 Betlehemskom   113 / 98 Bez   1 / 1 Bezboštvo
1 / 1 Bezbroj   2 / 2 Bezgranična   1 / 1 Bezgranične
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
3 / 3 Bezgranično   1 / 1 Bezgraničnu   1 / 1 Bezgriješno
5 / 5 Bezgriješnom   3 / 3 Bezgrješno   3 / 3 Bezgrješnog
9 / 9 Bezgrješnom   1 / 1 Bezizlazna   1 / 1 Beznačajnim
1 / 1 Beznađa   3 / 3 Bezuvjetno   1 / 1 Bezuvjetnu
159 / 122 Bi   2 / 2 Bibliju   2 / 2 Bića
1 / 1 Biće   2 / 2 Bićem   20 / 19 Bih
3 / 2 Bijah   1 / 1 Bijede   1 / 1 Bijedu
38 / 31 Bila   3 / 3 Bile   31 / 29 Bili
65 / 64 Bilo   27 / 25 Bio   1 / 1 Biraju
1 / 1 Bismo   136 / 100 Biste   1 / 1 Bistra
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
2 / 1 Bistre   34 / 31 Bit   157 / 123 Biti
4 / 4 Blagdan   1 / 1 Blage   1 / 1 Blagi
4 / 4 Blago   1 / 1 Blagosivam   1 / 1 Blagosivljem
2 / 2 Blagoslivlja   1 / 1 Blagoslivljajte   44 / 43 Blagoslivljam
2 / 2 Blagoslivljate   1 / 1 Blagoslivljati   1 / 1 Blagoslivlje
54 / 51 Blagoslivljem   1 / 1 Blagoslivlju   42 / 41 Blagoslov
11 / 10 Blagoslova   8 / 8 Blagoslovi   18 / 18 Blagoslovila
1 / 1 Blagoslovili   3 / 3 Blagoslovio   2 / 2 Blagoslovit
1 / 1 Blagoslovite   15 / 15 Blagosloviti   3 / 3 Blagoslovljene
1 / 1 Blagoslovljenih   2 / 2 Blagoslovljenim   1 / 1 Blagoslovljenima
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
1 / 1 Blagoslovljeno   1 / 1 Blagoslovljenu   70 / 68 Blagoslovom
1 / 1 Blagost   1 / 1 Blagostanja   2 / 2 Blagosti
1 / 1 Blagovanje   1 / 1 Blaženstva   1 / 1 Blaženstvu
1 / 1 Bliski   15 / 14 Bliže   9 / 9 Bliži
2 / 2 Blizine   3 / 3 Blizini   2 / 2 Blizinu
5 / 4 Bližnje   5 / 5 Bližnjega   1 / 1 Bližnjem
17 / 16 Bližnjemu   1 / 1 Bližnji   1 / 1 Bližnjih
7 / 7 Bližnjima   29 / 26 Blizu   281 / 224 Bog
208 / 171 Boga   1 / 1 Bogatija   1 / 1 Bogatiji
3 / 2 Bogatstvo   2 / 2 Bogočovjeka   80 / 69 Bogom
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
1 / 1 Bogotražitelji   191 / 158 Bogu   2 / 2 Boja
2 / 2 Bojama   4 / 4 Bojati   4 / 4 Boje
7 / 6 Boji   2 / 2 Bojite   1 / 1 Bojnu
41 / 38 Bojte   31 / 20 Bol   1 / 1 Bola
1 / 1 Bolagoslov   1 / 1 Bolan   2 / 2 Bolesne
1 / 1 Bolesni   1 / 1 Bolesnike   1 / 1 Bolest
3 / 3 Bolesti   27 / 19 Boli   4 / 4 Bolima
8 / 8 Bolje   7 / 7 Bolji   3 / 3 Bolju
1 / 1 Bolni   4 / 3 Bolno   1 / 1 Bolnoj
1 / 1 Bolom   1 / 1 Boravak   1 / 1 Boravila
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
1 / 1 Borba   1 / 1 Borbe   5 / 5 Borbi
3 / 2 Borbu   8 / 8 Bori   3 / 3 Borite
1 / 1 Boriti   2 / 2 Božanske   3 / 3 Božanski
1 / 1 Božanskim   1 / 1 Božansko   3 / 3 Božanskog
1 / 1 Božanskoj   2 / 2 Božansku   1 / 1 Bože
32 / 27 Božić   3 / 2 Božića   1 / 1 Božićnoj
1 / 1 Božija   3 / 2 Božije   1 / 1 Božijem
29 / 27 Božja   66 / 59 Božje   8 / 7 Božjeg
4 / 4 Božjega   11 / 11 Božjem   2 / 2 Božjemu
15 / 14 Božji   3 / 3 Božjih   15 / 15 Božjim
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
45 / 41 Božjoj   9 / 9 Božjom   68 / 66 Božju
7 / 6 Braća   2 / 2 Braće   4 / 4 Braći
1 / 1 Braćo   2 / 2 Braćom   2 / 2 Braću
1 / 1 Branite   1 / 1 Braniti   3 / 3 Brat
6 / 6 Brata   1 / 1 Bratske   2 / 2 Bratu
1 / 1 Brdo   2 / 2 Briga   1 / 1 Brigama
3 / 2 Brige   1 / 1 Brigom   2 / 2 Brigu
2 / 2 Brine   2 / 2 Brinete   2 / 2 Brinite
1 / 1 Brinući   4 / 4 Brinuti   1 / 1 Briše
1 / 1 Brišem   1 / 1 Brižno   4 / 3 Broj
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
2 / 2 Brojna   1 / 1 Brojne   1 / 1 Brojni
5 / 5 Broju   2 / 2 Brzo   186 / 166 Bude
18 / 15 Budem   1 / 1 Buđenja   121 / 108 Budete
8 / 7 Budi   1 / 1 Budimo   122 / 101 Budite
2 / 2 Budni   61 / 57 Budu   1 / 1 Buduće
2 / 1 Budućeg   11 / 9 Budućnost   20 / 20 Budućnosti
2 / 2 Buket   1 / 1 Buketi   2 / 2 Čak
1 / 1 Časti   1 / 1 Častite   1 / 1 Če
2 / 2 Ce   336 / 238 Će   4 / 4 Čega
9 / 7 Čeka   1 / 1 Čekajte   1 / 1 Čekaju
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
6 / 5 Čekam   1 / 1 Čekanja   1 / 1 Čekanje
3 / 3 Čekati   2 / 2 Ćemo   2 / 2 Čemu
3 / 3 Cenacolo   1 / 1 Centar   1 / 1 Češče
4 / 4 Često   4 / 1 Cete   268 / 187 Ćete
2 / 2 Četvrtak   3 / 3 Četvrtka   1 / 1 Četvrtkom
2 / 2 Čezne   1 / 1 Čeznem   2 / 2 Čeznete
4 / 3 Čeznite   2 / 2 Čežnju   1 / 1 Čeznuti
2 / 2 Čija   1 / 1 Čije   1 / 1 Cijela
6 / 5 Cijeli   3 / 3 Cijelim   1 / 1 Cijelo
6 / 6 Cijelog   2 / 2 Cijeloga   6 / 6 Cijelom
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
1 / 1 Cijelome   1 / 1 Čijem   1 / 1 Cijeniti
1 / 1 Čijoj   5 / 5 Cilj   1 / 1 Ciljevima
2 / 2 Čim   1 / 1 Čime   1 / 1 Čin
11 / 11 Čine   1 / 1 Cine   1 / 1 Čineći
40 / 33 Čini   1 / 1 Činili   1 / 1 Činilo
1 / 1 Činim   2 / 1 Činio   1 / 1 Cinit
29 / 25 Činite   22 / 21 Činiti   1 / 1 Čišćenje
30 / 23 Čista   1 / 1 Cista   3 / 3 Čiste
2 / 2 Čisti   2 / 1 Čistih   2 / 2 Čistilištu
6 / 5 Čistim   1 / 1 Čistite   4 / 4 Čisto
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
2 / 2 Čistoća   2 / 2 Čistoće   2 / 2 Čistoći
2 / 2 Čistoćom   1 / 1 Čistoću   1 / 1 Čistoj
1 / 1 Čistu   10 / 10 Čitajte   2 / 2 Čitajući
1 / 1 Citat   2 / 1 Čitate   2 / 2 Čitati
4 / 4 Čitav   2 / 2 Čitavi   1 / 1 Čitavoj
1 / 1 Čitavom   1 / 1 Član   1 / 1 Članovi
38 / 19 Čoli   1 / 1 Čolo   2 / 2 Čovječanstva
5 / 5 Čovječanstvo   1 / 1 Čovječanstvu   5 / 5 Čovjek
16 / 15 Čovjeka   1 / 1 Čovjekom   10 / 10 Čovjeku
13 / 12 Crkva   5 / 5 Crkve   6 / 5 Crkvi
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
8 / 7 Crkvu   3 / 1 Crpite   80 / 58 Ću
1 / 1 Čuda   16 / 13 Čudesa   1 / 1 Čudesan
1 / 1 Čudesna   2 / 2 Čudesno   3 / 2 Čudo
1 / 1 Čudom   2 / 2 Čuje   2 / 2 Čujem
1 / 1 Čujete   4 / 4 Čuju   1 / 1 Čuli
5 / 5 Čuti   3 / 3 Čuva   1 / 1 Čuvajte
3 / 3 Čuvam   1 / 1 Čuvate   2 / 2 Cvijeća
2 / 2 Cvijeće   18 / 16 Cvijet   1 / 1 Cvijeta
1 / 1 Cvijetu   2 / 1 Cvjetati   2 / 2 Cvjetić
1 / 1 Cvjetićima   2 / 2 Cvjetovi   2 / 2 Čvršće
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
3 / 3 Čvrsta   1 / 1 Čvrste   3 / 3 Čvrsti
3 / 3 Čvrsto   1 / 1 Čvrstoću   1 / 1 Čvrstoj
2 / 2 Čvrstom   3 / 3 Čvrstu      

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25. prosinac 1982  till the latest message of 25. ožujak 2024

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`