Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Hrvatski) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Brojenje - Total count of the word in messages
Brojenje - Total count of messages containing the word

Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
285 / 213 A   1 / 1 Aje   2 / 1 Ajno
1 / 1 Aju   2 / 2 Ak   76 / 59 Ako
2 / 2 Aktivni   1 / 1 Ala   108 / 94 Ali
2 / 2 Alost   2 / 2 Am   3 / 3 Ama
2 / 1 Anđeli   1 / 1 Anđelima   1 / 1 Anje
1 / 1 Anske   1 / 1 Anski   4 / 4 Apostola
11 / 9 Apostole   111 / 75 Apostoli   7 / 6 Apostolima
1 / 1 Asnika   1 / 1 Avam   1 / 1 Avao
1 / 1 Avate   1 / 1 Bar   4 / 3 Bdijem
2 / 2 Bdijte   1 / 1 Bdjenja   1 / 1 Bdjenju
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
1 / 1 Benike   1 / 1 Berete   1 / 1 Beskrajne
1 / 1 Beskrajno   1 / 1 Beskrajnog   2 / 2 Beskrajnom
1 / 1 Bespomoćni   1 / 1 Betlehemskom   100 / 87 Bez
1 / 1 Bezboštvo   1 / 1 Bezbroj   1 / 1 Bezgrani
1 / 1 Bezgranična   1 / 1 Bezgranične   2 / 2 Bezgranično
1 / 1 Bezgraničnu   1 / 1 Bezgriješno   5 / 5 Bezgriješnom
1 / 1 Bezgrješno   3 / 3 Bezgrješnog   8 / 8 Bezgrješnom
1 / 1 Bezizlazna   1 / 1 Beznačajnim   1 / 1 Beznađa
3 / 3 Bezuvjetno   1 / 1 Bezuvjetnu   134 / 102 Bi
2 / 2 Bibliju   2 / 2 Bića   1 / 1 Biće
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
1 / 1 Bićem   19 / 18 Bih   3 / 2 Bijah
1 / 1 Bijede   1 / 1 Bijedu   36 / 29 Bila
3 / 3 Bile   28 / 26 Bili   48 / 48 Bilo
26 / 24 Bio   1 / 1 Biraju   1 / 1 Bismo
119 / 89 Biste   1 / 1 Bistra   2 / 1 Bistre
30 / 28 Bit   143 / 111 Biti   4 / 4 Blagdan
1 / 1 Blage   1 / 1 Blagi   3 / 3 Blago
1 / 1 Blagosivam   1 / 1 Blagosivljem   2 / 2 Blagoslivlja
1 / 1 Blagoslivljajte   30 / 30 Blagoslivljam   1 / 1 Blagoslivljate
1 / 1 Blagoslivljati   1 / 1 Blagoslivlje   53 / 50 Blagoslivljem
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
1 / 1 Blagoslivlju   39 / 38 Blagoslov   9 / 8 Blagoslova
6 / 6 Blagoslovi   18 / 18 Blagoslovila   1 / 1 Blagoslovili
3 / 3 Blagoslovio   1 / 1 Blagoslovite   14 / 14 Blagosloviti
3 / 3 Blagoslovljene   1 / 1 Blagoslovljenih   2 / 2 Blagoslovljenim
1 / 1 Blagoslovljenima   1 / 1 Blagoslovljenu   54 / 53 Blagoslovom
1 / 1 Blagost   1 / 1 Blagostanja   2 / 2 Blagosti
1 / 1 Blagovanje   1 / 1 Blaženstva   1 / 1 Blaženstvu
3 / 3 Bli   1 / 1 Bliski   14 / 13 Bliže
9 / 9 Bliži   2 / 2 Blizine   3 / 3 Blizini
1 / 1 Blizinu   4 / 3 Bližnje   5 / 5 Bližnjega
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
1 / 1 Bližnjem   14 / 13 Bližnjemu   1 / 1 Bližnji
1 / 1 Bližnjih   5 / 5 Bližnjima   29 / 26 Blizu
8 / 6 Bo   251 / 199 Bog   185 / 149 Boga
1 / 1 Bogatija   1 / 1 Bogatiji   3 / 2 Bogatstvo
1 / 1 Bogočovjeka   73 / 63 Bogom   172 / 141 Bogu
2 / 2 Boja   1 / 1 Bojama   4 / 4 Bojati
4 / 4 Boje   5 / 4 Boji   2 / 2 Bojite
1 / 1 Bojnu   34 / 31 Bojte   27 / 17 Bol
1 / 1 Bola   1 / 1 Bolagoslov   1 / 1 Bolan
1 / 1 Bolesne   1 / 1 Bolesni   1 / 1 Bolesnike
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
1 / 1 Bolest   3 / 3 Bolesti   27 / 19 Boli
3 / 3 Bolima   7 / 7 Bolje   6 / 6 Bolji
1 / 1 Bolni   3 / 2 Bolno   1 / 1 Bolnoj
1 / 1 Bolom   1 / 1 Boravak   1 / 1 Boravila
1 / 1 Borba   1 / 1 Borbe   5 / 5 Borbi
3 / 2 Borbu   4 / 4 Bori   3 / 3 Borite
1 / 1 Boriti   1 / 1 Božanske   2 / 2 Božanski
1 / 1 Božanskim   1 / 1 Božansko   3 / 3 Božanskog
1 / 1 Božanskoj   2 / 2 Božansku   1 / 1 Bože
26 / 21 Božić   3 / 2 Božića   1 / 1 Božićnoj
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
1 / 1 Božija   2 / 1 Božije   1 / 1 Božijem
24 / 22 Božja   58 / 51 Božje   7 / 6 Božjeg
4 / 4 Božjega   11 / 11 Božjem   2 / 2 Božjemu
14 / 13 Božji   3 / 3 Božjih   12 / 12 Božjim
40 / 36 Božjoj   9 / 9 Božjom   63 / 61 Božju
7 / 6 Braća   2 / 2 Braće   2 / 2 Braći
1 / 1 Braćo   2 / 2 Braćom   2 / 2 Braću
1 / 1 Branite   1 / 1 Braniti   3 / 3 Brat
6 / 6 Brata   1 / 1 Bratske   1 / 1 Bratu
1 / 1 Brdo   2 / 2 Briga   3 / 2 Brige
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
1 / 1 Brigom   2 / 2 Brigu   1 / 1 Brine
2 / 2 Brinete   1 / 1 Brinite   1 / 1 Brinući
2 / 2 Brinuti   1 / 1 Briše   1 / 1 Brišem
1 / 1 Brižno   4 / 3 Broj   2 / 2 Brojna
1 / 1 Brojne   1 / 1 Brojni   5 / 5 Broju
2 / 2 Brzo   167 / 149 Bude   11 / 10 Budem
108 / 97 Budete   8 / 7 Budi   1 / 1 Budimo
94 / 77 Budite   1 / 1 Budni   58 / 54 Budu
1 / 1 Buduće   2 / 1 Budućeg   3 / 3 Budućnost
12 / 12 Budućnosti   2 / 2 Buket   1 / 1 Čak
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
1 / 1 Časti   1 / 1 Častite   1 / 1 Če
1 / 1 Ce   286 / 205 Će   3 / 3 Čega
6 / 4 Čeka   1 / 1 Čekajte   1 / 1 Čekaju
6 / 5 Čekam   1 / 1 Čekanja   1 / 1 Čekanje
3 / 3 Čekati   2 / 2 Ćemo   2 / 2 Čemu
3 / 3 Cenacolo   1 / 1 Centar   1 / 1 Češče
2 / 2 Često   232 / 163 Ćete   2 / 2 Četvrtak
3 / 3 Četvrtka   1 / 1 Četvrtkom   2 / 2 Čezne
1 / 1 Čeznem   2 / 2 Čeznete   4 / 3 Čeznite
2 / 2 Čežnju   1 / 1 Čeznuti   1 / 1 Čija
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
1 / 1 Čije   1 / 1 Cijela   6 / 5 Cijeli
2 / 2 Cijelim   1 / 1 Cijelo   6 / 6 Cijelog
2 / 2 Cijeloga   6 / 6 Cijelom   1 / 1 Cijelome
1 / 1 Čijem   1 / 1 Cijeniti   1 / 1 Čijoj
3 / 3 Cilj   1 / 1 Ciljevima   2 / 2 Čim
1 / 1 Čime   1 / 1 Čin   9 / 9 Čine
1 / 1 Čineći   35 / 29 Čini   1 / 1 Činili
1 / 1 Činilo   1 / 1 Činim   2 / 1 Činio
25 / 22 Činite   21 / 20 Činiti   1 / 1 Čišćenje
21 / 15 Čista   1 / 1 Cista   3 / 3 Čiste
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
2 / 2 Čisti   2 / 1 Čistih   2 / 2 Čistilištu
2 / 2 Čistim   1 / 1 Čistite   2 / 2 Čisto
2 / 2 Čistoća   2 / 2 Čistoće   2 / 2 Čistoći
2 / 2 Čistoćom   1 / 1 Čistoću   1 / 1 Čistoj
1 / 1 Čistu   9 / 9 Čitajte   1 / 1 Čitajući
1 / 1 Citat   2 / 1 Čitate   2 / 2 Čitati
4 / 4 Čitav   2 / 2 Čitavi   1 / 1 Čitavoj
1 / 1 Čitavom   1 / 1 Član   1 / 1 Članovi
26 / 13 Čoli   1 / 1 Čolo   1 / 1 Čovječanstva
1 / 1 Čovječanstvo   4 / 4 Čovjek   14 / 13 Čovjeka
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
1 / 1 Čovjekom   7 / 7 Čovjeku   13 / 12 Crkva
5 / 5 Crkve   6 / 5 Crkvi   8 / 7 Crkvu
78 / 56 Ću   1 / 1 Čuda   14 / 11 Čudesa
2 / 2 Čudesno   3 / 2 Čudo   1 / 1 Čudom
2 / 2 Čuje   1 / 1 Čujem   1 / 1 Čujete
3 / 3 Čuju   1 / 1 Čuli   3 / 3 Čuti
3 / 3 Čuva   1 / 1 Čuvajte   3 / 3 Čuvam
1 / 1 Čuvate   1 / 1 Cvijeća   1 / 1 Cvijeće
18 / 16 Cvijet   1 / 1 Cvijeta   1 / 1 Cvijetu
2 / 1 Cvjetati   2 / 2 Cvjetić   1 / 1 Cvjetićima
 
Brojenje Riječ   Brojenje Riječ   Brojenje Riječ
2 / 2 Cvjetovi   2 / 2 Čvršće   3 / 3 Čvrsta
1 / 1 Čvrste   2 / 2 Čvrsti   1 / 1 Čvrsto
1 / 1 Čvrstoću   1 / 1 Čvrstoj   2 / 2 Čvrstom
3 / 3 Čvrstu            

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25. prosinac 1982  till the latest message of 2. lipanj 2019

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`